Sökning: "Framkallad abort"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Framkallad abort.

 1. 1. Kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sofie Cronqvist; Persson Emma; [2019]
  Nyckelord :Experience; Female; Induced abortion; Support; Framkallad abort; Kvinnor; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige genomförs ca 37 000 framkallade aborter/år. Orsaker till att kvinnor genomför en framkallad abort kan vara många. Framkallad abort är ett känsligt ämne där etik och moral oftast diskuteras. Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda kvinnor som genomgår en planerad abort : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna-Karin Heikkilä; [2014]
  Nyckelord :abortion; nurses; experiences; caring; women; abort; sjuksköterskor; upplevelser; vårda; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Abort innebär att en redan etablerad graviditet avbryts. Planerad abort avser en abort som är framkallad. Livmodern utryms via läkemedelsinducerad metod eller med ett kirurgiskt ingrepp. Abort styrks av abortlagen som innebär att abort får utföras till och med graviditetsvecka 18. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors och mäns upplevelser av abort

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Christine Schönborg; Sara Engman; [2008]
  Nyckelord :Framkallad abort induced abortion ; hanterbarhet coping ; omvårdnad nursing ; stöd support och upplevelse experience .;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den svenska abortlagen från 1 januari 1975, ger den gravida kvinnan rätt att själv bestämma om hon vill avbryta graviditeten. Mannens roll och behov nämns inte alls. Syfte: Att belysa kvinnors och mäns upplevelser och behov av stöd under abortprocessen. LÄS MER