Sökning: "Framtida försäljning"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Framtida försäljning.

 1. 1. Warranty reserve forecast for complex products

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Julia Åberg; Jesper Svensson; [2019]
  Nyckelord :Warranty reserve; agency theory; time series; causal methods; Garantireserv; agentteorin; tidsserie metoder; kausala metoder;

  Sammanfattning : Warranty is a contract between a seller and a buyer. A warranty is also a signal for quality that can be utilized both by the seller and the customer. Even though the warranty is mainly something that is positive, a warranty also incurs risk to the warranty provider. LÄS MER

 2. 2. Från eWOM till köpintention : En studie om hur valens och argumentkvalitet i en recension påverkar konsumentens köpintention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Tobias Fält; Viktor Hamwi; [2019]
  Nyckelord :eWOM; reviews; purchase intention; valence; argument quality; eWOM; recensioner; köpintention; valens; argumentkvalitet;

  Sammanfattning : Titel: Från eWOM till köpintention – En studie om hur valens och argumentkvalitet i en recension påverkar konsumentens köpintention  Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi  Författare: Tobias Fält & Viktor Hamwi  Handledare: Jonas Kågström  Datum: 2019 - januari  Syfte: Syftet är att analysera vilken roll valens och argumentkvalitet i en restaurangs onlinerecensioner har för påverkan på konsumentens köpintention. Metod: Studien använder sig av en kvantitativ forskningsmetod med en webbaserad enkätundersökning som grund för det insamlade materialet. LÄS MER

 3. 3. Performance Evaluation and Comparison of Standard Cryptographic Algorithms and Chinese Cryptographic Algorithms

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Louise Bergman Martinkauppi; Qiuping He; [2019]
  Nyckelord :cryptography; performance; SM2; SM3; SM4; kryptering; prestanda; SM2; SM3; SM4;

  Sammanfattning : Background. China is regulating the import, export, sale, and use of encryption technology in China. If any foreign company wants to develop or release a product in China, they need to report their use of any encryption technology to the Office of State Commercial Cryptography Administration (OSCCA) to gain approval. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av förvaringsenhet för transport av bearbetningsverktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Eric Bergh; Ludwig Niklasson; [2019]
  Nyckelord :product development; construction; storage unit; transport unit; CNC; AGV; manufacturing; produktutveckling; konstruktion; förvaringsenhet; transportenhet; CNC; AGV; bearbetning;

  Sammanfattning : Brodit är en producerande industri som utvecklar utrustning för mobila enheter där konstruktion, bearbetning, montering och försäljning av produkter förekommer. För att optimera bearbetningsprocessen vill Brodit införa automatiserade system som standardiserar hantering, transport och installation av CNC-verktyg. LÄS MER

 5. 5. Produktingripanden på finansmarknaden : Leder begränsningar och förbud till ett stärkt investerarskydd för ickeprofessionella kunder?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Eric Blomdahl; [2018]
  Nyckelord :product interventions; retail clients; Esma; national competent authorities; CFD; binary options; bull; bear; certificates; leveraged products; financial derivatives; produktingripanden; finansmarknaden; icke-professionella kunder; Finansinspektionen; Esma; CFD; binära optioner; bull; bear; certifikat; hävstångsprodukter; finansiella derivat;

  Sammanfattning : På finansmarknaden finns det flera olika typer finansiella instrument och utbudet ökar stadigt. Utvecklingen har lett till att det har blivit svårare för icke-professionella kunder att utvärdera riskerna med instrumenten. LÄS MER