Sökning: "Framtida försäljning"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Framtida försäljning.

 1. 1. Tillväxt hos alléträd i plantskola : en undersökning på containerodlade alléträd inom släktena Quercus, Acer, Sorbus och Prunus

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Desideria Ahnfelt; [2020]
  Nyckelord :stamomkrets; plantskola; tillväxt; containerodling; tree trunk circumference; tree size; measurements of trunk; nursery production; tree growth;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att utvärdera, diskutera och undersöka tillväxt på stamomkrets på containerodlade alléträd producerade i plantskola. Målet har varit att se vilka slutsatser som kan dras när det gäller tillväxt från ett år till ett annat av fyra utvalda trädsläkten: Quercus, Acer, Prunus och Sorbus. LÄS MER

 2. 2. Förtroende inom e-handel : En checklista för utvecklingen av förtroendeingivande e-handelswebbplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Daniel Alloh; [2020]
  Nyckelord :Förtroende; E-handel; Webbplats; Checklista; Business-to-customer; Konsument; User experience designer;

  Sammanfattning : Förtroende inom e-handel är en av de viktigaste faktorerna för att ett företag ska lyckas online. För framgångsrik försäljning mellan företag och konsument krävs det att webbplatsen inger förtroende på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Baksidan av dagligvaruhandeln : En undersökning i hantering av lagerhållnig

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Victor Hellholm; [2020]
  Nyckelord :5S; ABC-analysis; FMCG; Lean; Quality improvement; Warehouse optimization; 5S; ABC-analys; Dagligvaruhandeln; Kvalitetsutveckling; Lageroptimering; Lean;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med detta projekt att kartlägga och skapa förslag på förbättring av lagerläggningen vid torrvarulagret på företaget för att minska kostnader och öka effektiviteten. 1. Hur kan artiklar prioriteras för optimal lagerhållning? 2. Hur kan företaget upprätthålla god lagerhållning på lång sikt? 3. LÄS MER

 4. 4. Industrialization of Lithium-Ion Prismatic Battery Cell for the Automotive Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Oliver Liiv; [2020]
  Nyckelord :Industrialization; Project Management; Toolbox; Lithium-Ion Battery; Battery Cell; Prismatic Cell; Automotive; Green-Field;

  Sammanfattning : Energy systems in every part of the world are experiencing accelerated shifts towards more sustainable solutions which will bring far-reaching changes to our daily lives. These rapid transitions will bring impactful and vital changes to the way we fuel our cars, heat our homes and power our industries in the approaching decades. LÄS MER

 5. 5. Bekämpningsmedel för trädgårdar: utbudet i Lunds närområde och effekter på icke-målarter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Elsa Welin; [2020]
  Nyckelord :Keywords: pesticides; plant protection products; non-target organisms; private gardens; home gardens; pyrethrin; acetamiprid; pelargonic acid Nyckelord: bekämpningsmedel; växtskyddsmedel; icke-målorganismer; icke-målarter; privata trädgårdar; hemträdgårdar; pyretrin; pelargonsyra; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Several studies show that the use of pesticides within agricultural management have led to increased losses of biodiversity. However, information on the effects of garden pesticides on non-target organisms and the type of products used in private gardens are lacking. LÄS MER