Sökning: "Framtida kassaflöde"

Visar resultat 16 - 20 av 29 uppsatser innehållade orden Framtida kassaflöde.

 1. 16. Revisionsberättelsens betydelse vid bankernas kreditgivningsbeslut

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Andreas Börjesson; Johan Björkman; [2012]
  Nyckelord :kreditgivning; revisionspliktens avskaffande; bankrisk; Revisionsberättelse; förtroende;

  Sammanfattning : Vid kreditansökningar hos banken sitter parterna på olika mycket mängd information, även kallat asymmetrisk information. I denna process är det viktigt för banken att ta del av den senaste informationen från kunden. De samlar in olika sorters information om kundens verksamhet, vilken senare ska användas som underlag för beslut. LÄS MER

 2. 17. Investeringsbedömningsteknikernas roll vid intern resursallokering inom läkemedelsbranschen – en fallstudie av fyra läkemedelsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aleksandra Vasic; [2011-02-16]
  Nyckelord :Investeringsbedömningstekniker; läkemedelsutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka och belysa hur de klassiska investeringsbedömningsteknikerna används vid värdering av interna projekt i läkemedelsföretag och vilken påverkan de har på resursallokeringen inom företaget. Syftet är också att ta reda på vilka motiv som ligger bakom teknikvalen. LÄS MER

 3. 18. En kartläggning av bankens utlåning till småföretag i Gävle.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi;

  Författare :Henrick Pettersson; Darren Salvage; [2010]
  Nyckelord :Kreditgivningsprocess; Småföretag; Asymmetrisk information; Kassaflöde; Företagsledning och Återbetalningsförmåga;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att göra en kartläggning av kreditutgivningsprocessen mellan banker och småföretag i Gävle.Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av fyra intervjuer med representanter för fyra av bankerna som finns representerade i Gävle. LÄS MER

 4. 19. Aktieåterköp i Sverige och sambandet med tillfälliga kassaflöden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Runman; Steven Sandpearl; [2009]
  Nyckelord :återköp aktieåterköp kassaflöde;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi i vilken utsträckning som aktieåterköp använts hos svenska publika företag under åren 2001 till 2008 för att sedan se hur pass avgörande kassaflödet är för motiven bakom valet av utbetalningsmetod. Vi finner att återköp står för en liten del av företagens totala utbetalningar men att återköpen är mer volatila än utdelningarna. LÄS MER

 5. 20. Lastbilsinvesteringar. : En fallstudie av två åkerier i Umeå.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Atena Moghilan; Linda Lindström; [2009]
  Nyckelord :lönsamhet; risk; investering; avskrivning; finansiering; kapitalstruktur; relationer;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGFöretagens största syfte är att ge ägarna värde. Värde uppstår genom att tillgångar genererarett lönsamt kassaflöde. För att åkerier ska kunna konkurrera med andra behöver deminvestera i lastbilar. Investeringar innebär både möjlighet till framtida avkastning men ävenrisk. LÄS MER