Sökning: "Framtida val av arbetsplats"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Framtida val av arbetsplats.

 1. 1. Interkulturell undervisning : En undersökning om hur lärare talar om interkulturell undervisning i dagens mångkulturella skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johan Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Interkulturell undervisning; interkulturell pedagogik; interkulturalitet; mångkultur; SO-didaktik; lärande.;

  Sammanfattning : Skolan är idag en social och mångkulturell mötesplats där både vuxna och elever dagligen interagerar. För att kunna bedriva en verksamhet där alla känner sig välkomna och av betydelse krävs ett aktivt arbete för att detta ska kunna uppnås. LÄS MER

 2. 2. Tänk om - tänk rätt : en kvalitativ uppsats om att vara en attraktiv arbetsgivare för den yngre generationens medarbetare

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ann-Sofie Ekman; [2019]
  Nyckelord :attract; competence development; flexibility; relationships; work environment; attrahera; kompetensutveckling; flexibilitet; relationer; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Due to the technical development, employers will face tough challenges in recruiting the right staff. It is important that employers succeed in employing employees who possess the skills that may be of relevance to the future transformation of working life. LÄS MER

 3. 3. Strategier för internationaliserade byggarbetsplatser - Arbetsledares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emma Cleeve; [2019]
  Nyckelord :arbetsmiljö; arbetsledare; kommunikation; utländsk arbetskraft; byggproduktion; organisationskultur;

  Sammanfattning : Utländsk arbetskraft blir allt vanligare inom den svenska byggsektorn och det är inte ovanligt att totalentreprenörer anlitar underentreprenörer med utländska yrkesarbetare. En flerspråkig byggarbetsplats kan dock försvåra kommunikation mellan de olika aktörerna, syftet med studien är därför att undersöka arbetsledares perspektiv på arbetsmiljöfrågor på byggarbetsplatser med utländska arbetstagare med målet att identifiera strategier och praktiska metoder som kan förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatser med avseende på kommunikation. LÄS MER

 4. 4. ”Man måste vara flexibel och söka ändå” En kvalitativ studie av humaniorastudenters etablering på arbetsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Per Ehn; Malin Schaub; [2017]
  Nyckelord :Humaniora; Kandidatexamen; Arbetsmarknad; Etablering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att studenter med examen inom humanioraämnen spenderar längre tid i arbetslöshet, har oftare arbeten som har låg eller ingen relevans till deras tidigare utbildning och arbetar oftare deltid än studenter från andra utbildningar. Trots detta visar statistik på att ett stort antal studenter ansöker till kandidatprogram inom humaniora varje år. LÄS MER

 5. 5. Optimering av energianvändning i ventilationssystemet för kv. Rektorn,Gävle

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Tara Marf; [2016]
  Nyckelord :Ventilation; energieffektivisering; VVX; byggnadsenergisystem;

  Sammanfattning : The threat of global warming and the uncertainty about future prices have played animportant role in increased focus on energy-related issues worldwide. The world'sgreatest environmental impact is closely related to energy use, as more than 80% of theworld's total energy supply comes from fossil fuels. LÄS MER