Sökning: "Framtida val av arbetsplats"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Framtida val av arbetsplats.

 1. 1. Tänk om - tänk rätt : en kvalitativ uppsats om att vara en attraktiv arbetsgivare för den yngre generationens medarbetare

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ann-Sofie Ekman; [2019]
  Nyckelord :attract; competence development; flexibility; relationships; work environment; attrahera; kompetensutveckling; flexibilitet; relationer; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Due to the technical development, employers will face tough challenges in recruiting the right staff. It is important that employers succeed in employing employees who possess the skills that may be of relevance to the future transformation of working life. LÄS MER

 2. 2. ”Man måste vara flexibel och söka ändå” En kvalitativ studie av humaniorastudenters etablering på arbetsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Per Ehn; Malin Schaub; [2017]
  Nyckelord :Humaniora; Kandidatexamen; Arbetsmarknad; Etablering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att studenter med examen inom humanioraämnen spenderar längre tid i arbetslöshet, har oftare arbeten som har låg eller ingen relevans till deras tidigare utbildning och arbetar oftare deltid än studenter från andra utbildningar. Trots detta visar statistik på att ett stort antal studenter ansöker till kandidatprogram inom humaniora varje år. LÄS MER

 3. 3. Optimering av energianvändning i ventilationssystemet för kv. Rektorn,Gävle

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Tara Marf; [2016]
  Nyckelord :Ventilation; energieffektivisering; VVX; byggnadsenergisystem;

  Sammanfattning : The threat of global warming and the uncertainty about future prices have played animportant role in increased focus on energy-related issues worldwide. The world'sgreatest environmental impact is closely related to energy use, as more than 80% of theworld's total energy supply comes from fossil fuels. LÄS MER

 4. 4. Tjänstepensionens värde - En riskjusterad jämförelse av avkastningen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jennyfer Namazi; [2013]
  Nyckelord :Occupational pension; Risk; Return; Tjänstepension; Risk; Avkastning;

  Sammanfattning : Pensionssystemet är uppbyggt på så vis att det är menat att arbetsgivaren ska betala in en del kapital till framtida pension, samtidigt som man själv ska spara en del kapital. Den allmänna pensionen, som utbetalas från Pensionsmyndigheten, motsvarar vanligtvis ca 50 % av den genomsnittliga bruttolönen som man haft under sin arbetskarriär. LÄS MER

 5. 5. Employer branding i Kina : – Vad ser kinesiska studenter som attraktivt vid val av arbetsplats?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Jonas Persson; Niklas Fridman; [2012]
  Nyckelord :Employer Branding; Human resource management; Kinesisk management;

  Sammanfattning : Kurs/nivå: Kandidatuppsats, Enterprising and Business Development, C- nivå, 2EB00E, VT 2012 Författare: Niklas Fridman & Jonas Persson Handledare: Lena Olaison Examinator: Richard Nakamura Titel: Employer Branding i Kina: Vad ser kinesiska studenter som attraktivt vid val av arbetsplats? Nyckelord: Employer Branding, Human resource management, Kinesisk management. Bakgrund: Allt fler företag etablerar sig i Kina och en förutsättning för att lyckas är att rätt personal driver företaget framåt. LÄS MER