Sökning: "Framtidens boende"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Framtidens boende.

 1. 1. AI - FRÅN FICTION TILL VÄLFÄRD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Therese Gamlem; [2019-12-13]
  Nyckelord :artificiell intelligens; social acceleration; etik; välfärdsteknologi; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ta reda på vilket sätt AI, artificiell intelligens, kan transformera äldrevården och möta framtidens behov. Framtidens behov speglas i att antalet äldre på världsbasis förväntas sjudubblas innan år 2100. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av grönstruktur inom dagvattenhantering - : en fallstudie av Kulltorp, Kristianstads kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofie Balke; [2019]
  Nyckelord :grönblå infrastruktur; dagvattenhantering; systemlösning;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna kommer att resultera i flera utmaningar för framtidens stadsutveckling. En stor del av den befintliga infrastrukturen har utformats under flera årtionden där behoven skiljde sig stort från de som påverkar stadsutvecklingen idag. LÄS MER

 3. 3. Framtidens digitaliserade studentboenden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sebastian Tenenbaum; Marcus Ganlid; [2019]
  Nyckelord :Digitized; studentboenden;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart lämnar få branscher oberörda. Digitaliseringen leder till högre effektivitet och minskade kostnader. Detta kommer gynna fastighetsägare som får en effektivare fastighetsförvaltning med minskade omkostnader som följd och hyresgäster som kan få högre livskvalité i sitt boende. LÄS MER

 4. 4. Utanverken - en oas mitt i staden : en enkätundersökning om upplevelsekaraktärer, kulturella ekosystemtjänster och utveckling i Utanverken, Kristianstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Julia Isberg; Anna Åkers; [2018]
  Nyckelord :Exploatering; Kristianstad; kulturella ekosystemtjänster; landskapsvetenskap; natur - och kulturvärden; upplevelsekaraktärer; urbana grönområden; Utanverken;

  Sammanfattning : I dagsläget finns ett stort behov av exploatering för nya bostäder och förtätning i många svenska städer. Bra boende - och livsmiljöer innefattar ofta en närhet till grönområden. Utanverken i Kristianstad, Skåne län, är ett grönområde med höga natur - och kulturvärden. LÄS MER

 5. 5. Mötesplatser och odling i framtidens städer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johannes André; [2018]
  Nyckelord :mötesplatser; lågintensiva mötesplatser; urban odling;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete av undersökande karaktär för att se i vilken riktning man kan gå när man utformar mötesplatser i det offentliga rummet i nya stadsdelar. Utgångspunkten för detta arbete är den nya stadsdelen Ebbepark som håller på att byggas i Linköping i Östergötland. I Ebbepark kommer människor båda att bo och jobba. LÄS MER