Sökning: "Framtidstro"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet Framtidstro.

 1. 1. Ansvarsfulla investeringar : Incitament till urvalsprocessen vid komponering av hållbara fonder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alexander Sörensson; Mikael Toresten; [2020]
  Nyckelord :Socially Responsible Investments SRI ; Sustainable funds; Incentives; Socially Responsible Investments SRI ; hållbara fonder; incitament;

  Sammanfattning : En global trend inom finansbranschen har varit ett ökat intresse för hållbara och ansvarsfulla investeringar från både privata investerare som vid fondbolagens komponering av fonder. I Sverige sparar majoriteten av befolkningen i fonder och en markant tillväxt bland hållbara fonder har skett. LÄS MER

 2. 2. LOKALISERA - alternativa framtider sprungna ur lokala förutsättningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Jenny Lindberg; [2020]
  Nyckelord :hållbarhet; process; arkitektur; arkitektens roll; lokal utveckling; landsbygdsutveckling; Arvidsjaur; Glommersträsk; Moskosel; produktion; kultur; social hållbarhet; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Vi lever idag i en värld vars system och strukturer tillåter oss människor att konsumera och producera långt över våra tillgångar. Om inga åtgärder görs riskerar vi oåterkalleliga förändringar i klimat och miljö som kommer att påverka förutsättningarna för kommande generationer. Klimatkrisen är global men vi måste agera lokalt. LÄS MER

 3. 3. "Det kanske finns andra viktiga saker att göra som SYV, jag vet inte..." : Studie- och yrkesvägledning inför en föränderlig arbetsmarknad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Elin Dovås; Tina Ryde; [2020]
  Nyckelord :Karriäranpassningsbarhet; karriärkonstruktion; studie- och yrkesvägledning; livstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att, ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv, undersöka hur gymnasieelever i år tre vid Handels- och administrationsprogrammet resonerar om sin framtida karriär i termer av karriäranpassningsbarhet. Studien är en tvärsnittsstudie som bygger på åtta kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Att leva med myalgisk encefalomyelit

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Camilla Mörk; Linda Welin Dahlberg; [2020]
  Nyckelord :Experience; Fatigue; Myalgic Encephalomyelitis; Quality of life; Suffering; Erfarenheter; Fatigue; Lidande; Livskvalitet; Myalgisk Encefalomyelit;

  Sammanfattning : Bakgrund Myalgisk encefalomyelit är en komplex, kronisk, neurologisk sjukdom som kännetecknas av långvarig psykisk och fysisk utmattning. Detta tillsammans med många andra symtom som smärta, yrsel och influensaliknande symtom, där symtomen förvärras vid ansträngning. LÄS MER

 5. 5. Positiv framtidstro och hållbar miljöutveckling : En kvalitativ studie om balanserat arbete med hållbar miljöutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Evelina Dahlberg; Tove Ek; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Ekologisk hållbarhet; Hållbar miljöutveckling; Balanserat arbete; Positiv framtidstro;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett pragmatiskt perspektiv granska hur en miljöcertifierad förskola arbetar balanserat med hållbar miljöutveckling och barns positiva framtidstro. Utifrån syftet utgår studien ifrån tre frågeställningar vilka berör hur arbetet med hållbar miljöutveckling bedrivs på en miljöcertifierad förskola, eventuella utmaningar med arbetet och hur arbetet påverkar barn. LÄS MER