Sökning: "Français"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade ordet Français.

 1. 1. L’éducation interculturelle en classe de langue. Des recherches en didactique et des politiques éducatives aux pratiques pédagogiques

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Maria Dollander; [2021-10-14]
  Nyckelord :Didactique des langues; français langue étrangère; compétence interculturelle; approche interculturelle; développement durable;

  Sammanfattning : Intercultural dimensions in language class in compulsory school have been recommended by research and policy makers for decades. Still, follow-up studies from numerous countries all over the world have observed little or no effect in the classrooms. LÄS MER

 2. 2. La quête d’identité : hybridité culturelle dans six romans maghrébins

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Fredrik Segerfeldt; [2021-09-09]
  Nyckelord :Identity; cultural hybridity; North Africa;

  Sammanfattning : La quête d’identité dans une situation d’hybridité culturelle provoquée par le colonialisme français est étudiée dans six romans maghrébins francophones de trois générations différentes : Le passé simple de Driss Chraïbi, Nedjma de Kateb Yacine, Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra, Une année chez les Français de Fouad Laroui, Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud et Le pays des autres de Leïla Slimani. Notre problématique est de savoir quelles sont les différences entre les romans, liées aux quêtes identitaires. LÄS MER

 3. 3. Évolution des principaux constituants de la phrase française. Étude morphosynaxique de cinq traductions de la Genèse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Olsson; [2021-06-17]
  Nyckelord :franska; fornfranska; latin; diakron lingvistik; ordföljd; morfologi; syntax; verb; noll-syntax;

  Sammanfattning : Denna diakrona studie följer utvecklingen av den franska satsens huvudkomponenter, då dessa är av avgörande betydelse för den ömsesidiga förståelsen. Studiens mål är att genom en korpusstudie följa hur subjekt, verb och direkt objekt markeras genom historien. LÄS MER

 4. 4. La diffusion du français à tout prix – Analyse du discours produit par l’Organisation Internationale de la Francophonie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Terese Andersson; [2021-06-17]
  Nyckelord :Organisation Internationale de la Francophonie; analyse du discours; postcolonialisme; francophonie;

  Sammanfattning : L’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT), föregångare till Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), grundades för att ena de fransktalande länderna, varav flera var före detta kolonier och somliga var tidigare kolonisatörer. Parallellt med att ACCT institutionaliserades år 1970 uppkom den postkoloniala teorin. LÄS MER

 5. 5. Thèmes marqués en traduction. Une étude qualitative de l’emploi de thèmes marqués dans la traduction suédois-français et anglais-français

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Matthew White; [2021-04-30]
  Nyckelord :Franska; språkvetenskap; översättningsvetenskap; linguistique; traductologie; thème; grammaire systémique fonctionnelle;

  Sammanfattning : I denna studie jämförs användningen av markerade teman i franska originaltexter med översättningar från både svenska och franska utifrån ett systemiskt-funktionellt perspektiv. Genom att analysera temaanvändningen i anföranden från Europaparlamentet på franska, svenska och engelska, tillsammans med de franska översättningarna av de två sistnämnda, diskuteras huruvida de översatta texterna skiljer sig från originaltexterna. LÄS MER