Sökning: "Françaix"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Françaix.

  1. 1. Franska fagotten under naziockupationen : En analys av Jean Françaixs Divertissement för fagott och stråkkvintett

    Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

    Författare :Daniel Handsworth; [2018]
    Nyckelord :Françaix; divertissement; fagott; stråkkvintett; fransk musik; andra världskriget;

    Sammanfattning : Jean Françaix (1912 – 1997) var en av 1900-talets prominenta franska tonsättare. 1942, mitt under tyskaockupationen av Frankrike, skrev han verket Divertissement för fagott och stråkkvintett. LÄS MER