Sökning: "Frances Renkel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Frances Renkel.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av att förbereda patienter inför utskrivning – en intervjustudie från den psykiatriska heldygnsvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabel Dunér; Frances Renkel; [2021-03-03]
  Nyckelord :Psykiatrisk vård; omvårdnad; utskrivningsprocessen; delaktighet; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Being discharged from psychiatric inpatient care is a critical phase for the patient. A well-prepared discharge reduces the risk of readmission and increases the probability of the patient complying to planned aftercare. The nurse has a responsibility to promote patient participation. LÄS MER

 2. 2. I en förändrad värld : En litteraturstudie om den äldre patientens levda erfarenheter av en konfusion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Natali Degerman; Frances Renkel; [2016]
  Nyckelord :konfusion; delirium; levda erfarenheter; upplevelser; äldre; bemötande; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Konfusion är ett vanligt förekommande tillstånd bland de äldre som vårdas på sjukhus och det har visat sig att en diagnos i många fall aldrig ställs. Konfusionstillståndet innebär en tillfällig svikt i hjärnans funktioner där äldre löper en högre risk att drabbas av detta. LÄS MER