Sökning: "Francis Som"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Francis Som.

 1. 1. Metoder som effektiviserar instudering : En studie av olika metoders påverkan på instuderingstiden

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Joline Granath; [2019]
  Nyckelord :Övning; effektiv övning; övningsmetod; Poulenc;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att hitta och testa metoder för att effektivisera instuderingen av musikstycken. Några metoder för att effektivisera övningen valdes ut och testades på preludier ur Das Wohltemperierte Klavier av J.S. Bach. LÄS MER

 2. 2. Peter Halldorfs spiritualitet som den speglas i hans egna böcker : Utveckling, influenser och förändring

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Björne Erixon; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is a historical investigation of the Christian spirituality of a Swedish Pentecostal author, pastor and Retreat leader, Peter Halldorf. His books from 1984 to 2019 were investigated, using three categories; doctrines (beliefs), practices and affections. LÄS MER

 3. 3. Do students even care? : En kvantitativ studie om penningtvättsskandalers påverkan på studenter som bankkunder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Francis Mensah; Frank Tran; [2019]
  Nyckelord :Scandal; Customer loyalty; Trust; Satisfaction; Generation Y; Crisis management; Bank; Skandal; Kundlojalitet; Förtroende; Tillfredsställelse; Generation Y; Krishantering; Bank;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringens utveckling har en ny generation växt fram, Generation Y som kohorten benämns är individer födda från mitten av 1980-talet fram tills början av 2000-talet. Generation Y utgör en väsentlig faktor i förståelsen och utvecklingen av samhället samtidigt som de är framtidens kunder. LÄS MER

 4. 4. Revisionskvalitet och följsamhet mot redovisningsreglering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Magnus Thor; [2018-06-14]
  Nyckelord :revision; revisionskvalitet; redovisning; kommun; kommunal särart; agentteori; institutionell teori;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare studier av följsamhet mot redovisningsreglering i såväl svensk kommunalsektor (se exempelvis Falkman & Tagesson 2008; Haraldsson & Tagesson 2014;Donatella med flera 2018) som kommunal sektor i andra länder (Verbruggen med flera2011) har försökt förklara redovisningsval utifrån olika mått på revisionskvalitet.Revisionskvalitet innebär i detta fall att revisorn har förmågan att upptäcka ochoberoendet att rapportera om brister i redovisningen (DeAngelo 1981). LÄS MER

 5. 5. The Complexity of Executing International Negotiations while Maintaining Business Ethics - Developing the value-based International negotiation model from an ethical perspective - the Sanfran Ethical International Business Negotiation Model (SEIB NM) : An exploratory case study within the defence industry

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Ronja Sandin; Joshua Francis; [2018]
  Nyckelord :International negotiations; SEIB NM; Business ethics; Ethical values; Negotiation models.;

  Sammanfattning : Background This thesis explores the role of ethics in negotiations within the international defence industry. Existing gaps in literature are identified by using two existing literature reviews: one concerning negotiations and one concerning ethics. LÄS MER