Sökning: "Francis Som"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Francis Som.

 1. 1. Kuba och historiens slut : En studie om svenska tidningars gestaltningar av Kuba under Fidel Castros kommunistiska styre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Magnus Åhström; [2020]
  Nyckelord :Cuba; The Cold War; communism; Fidel Castro; ideologies; framing theory; End of history; journalism; Svenska dagbladet; Dagens nyheter; Aftonbladet.; Kuba; kalla kriget; kommunism; Fidel Castro; ideologier; gestaltningsteorin; Historiens slut; journalistik; Svenska dagbladet; Dagens nyheter; Aftonbladet.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur tre rikstäckande svenska dagstidningar med varierande ideologisk grund gestaltat ett urval av politiska händelser på Kuba under Fidel Castros kommunistiska styre 1962–1994. De politiska händelserna på Kuba som granskats är Kubakrisen 1962, Olof Palmes Statsbesök 1975 samt Specialperioden 1990–1994. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors kroppsuppfattning efter mastektomi till följd av bröstcancer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anja Crafoord; Pamela Francis; [2020]
  Nyckelord :Mastectomy; Body Image; Breast Cancer; Experience; Women; Mastektomi; Kroppsuppfattning; Bröstcancer; Upplevelser; Kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och var tionde kvinna förväntas att insjukna någon gång under sin livstid. Många kvinnor behöver genomgå mastektomi som en del av bröstcancerbehandling vilket kan innebära en förändrad livssituation där fysiska och psykiska konsekvenser i form av kronisk- och fantomsmärta eller depression och ångest kan upplevas. LÄS MER

 3. 3. Vietnamkriget i film : Mottagandet i Sverige 1978–79 av den första vågen av filmer efter krigets slut

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Björn Paulsson; [2020]
  Nyckelord :filmvetenskap; Vietnamkriget; receptionsteori; postkolonialism; filmgenre; nationell identitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker relationen mellan amerikanska krigsfilmer om Vietnam och det samtida mottagandet av dessa i Sverige. Frågeställningen lyder: Hur mottogs den första vågen av filmer med anknytning till Vietnamkriget som nådde de svenska biograferna 1978–79? Den historiska receptionsstudien utgår från samtida tidningsartiklar och recensioner från Kungliga Bibliotekets arkiv för svenska dagstidningar som berör åtta utvalda filmer: Hjältar (Heroes, Jeremy Paul Kagan, 1977), Rolling Thunder (John Flynn, 1977), The Boys in Company C (Sidney J. LÄS MER

 4. 4. Framgångsrik statistikundervisning med Excel : En systematisk litteraturstudie om elever och lärares erfarenheter av Excel som ersättande, förstärkande och transformerande verktyg i statistikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Fred Fordell; Malin Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Excel; kalkylprogram; statistikundervisning; lärarerfarenhet; eleverfarenhet; ersättning; förstärkning; transformering;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie syftar till att undersöka hur och med vilken effekt Excel implementeras i matematikundervisning, främst statistikundervisning, i gymnasieskolan eller motsvarande skolnivå internationellt. Studien identifierar Excelimplementeringen i ersättande, förstärkande och/eller transformerande syfte, och identifierar vidare vilka lärar- och eleverfarenheter, positiva och negativa, som synliggörs i förhållande till de tre typerna av Excelanvändning. LÄS MER

 5. 5. Medial Kastadhet : En fenomenologisk studie av ramar och narrativa strukturer i svenska 90-talisters berättelser om minnen av 9/11

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jonathan Bergström; [2020]
  Nyckelord :Inramning; Nyhetserfarenhet; Nyhetsminnen; 9 11; Kastadhet; Erving Goffman. Flashbulb-minnen; Media; Millenials; Generationer. ;

  Sammanfattning : Terrorattentet mot World Trade Center i New York den 11 september betraktas som en avgörande händelse för hur vi förstår världen idag. Själva datumet har blivit synonymt med händelsen. Francis Fukoyama (1989) kallar tiden före 9/11 och efter kommunistblockets fall i början av 90-talet för historiens slut. LÄS MER