Sökning: "Franciska KjellstrÖm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Franciska KjellstrÖm.

 1. 1. Design Assurance Important: aspects for implementation

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :FRANCISKA KJELLSTRÖM; [2017]
  Nyckelord :Design assurance; product development; product quality; quality assurance; design process; new product development project; success factors NPD; Design assurance; produktutveckling; produktkvalitet; kvalitetsäkring; konstruktionsprocess; nyutvecklingsprojekt; framgångsfaktorer NPD;

  Sammanfattning : A rapidly changing environment for industrial technology companies operating on a global market has increased the competitiveness and accelerated the rate of new technologies. The demands on companies to be more efficient and innovative without compromising quality are thereby enlarged. LÄS MER

 2. 2. Vilken är den mest effektiva resursfördelningsstrategin för en manuell mix-modell monteringslina med fluktuerande efterfrågan : ETT RESURSFÖRDELNINGSFÖRSLAG TILL FÖRETAGET ASSA BASERAT PÅ SIMULATIONSMODELL I EXTENDSIM

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Franciska Kjellström; Isa Nedersjö; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppdragsbeskrivningen till detta kandidatexamensarbete kom från ASSAs verksamhet i Eskilstuna, med syfte att undersöka en av deras monteringslinor och komma med förbättringsförslag av resursfördelningen i linan vid olika produktionstakter.I ursprungsläget roterade en konstant arbetsstyrka på 11 montörer kring 13 möjliga arbetsstationer, oavsett fluktuationer i den dagliga efterfrågan. LÄS MER