Sökning: "Franciskus"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Franciskus.

 1. 1. "En svensk Franciskus och en svensk Rasputin" : En analys av representation och gestaltning av religion i Dagens Nyheter 1914-1942

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Christoffer Särén; [2022]
  Nyckelord :David Petander; Erik Andersson; Dagens Nyheter; Medieanalys; Representation; gestaltning;

  Sammanfattning : This essay reviews the Swedish newspapers Dagens Nyheter portrayal of the two Swedish preachers David Petander and Erik Andersson who preached during the early 20th century in Sweden. To contextualize, the preachers’ influences, Tolstoy and liberal theology, were described and compared with contemporary belief systems, mainly the Swedish church. LÄS MER

 2. 2. “Our sins against creation” - En diskursanalys om konstituerandet av hållbar utveckling i Laudato Si’

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Karlberg; [2020]
  Nyckelord :hållbar utveckling; Laudato Si’; påven Franciskus; diskursanalys; Maarten Hajer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Pope Francis released his first encyclical, Laudato Si’, in 2015. It is the first encyclical in the history of the Church dealing with sustainable development. LÄS MER

 3. 3. Det finns ingen planet B : Om befrielseteologi, ekoteologi och ekologi

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Gunilla Thelin; [2020]
  Nyckelord :befrielseteologi; förvaltarskap; ekoteologi; ekologi; skapelseteologi; klimat; Gustavo Gutiérrez; John Douglas Hall; John Reumann; Helge Brattgård; Franciskus av Assisi; Påven Franciskus;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom ett möte mellan befrielseteologi, ekoteologi och ekologi bidra till ett teologiskt tänkande och en möjlig attitydförändring inför det klimathot och den förändring som mänskligheten måste genomföra för sin biologiska överlevnads skull. Uppsatsen diskuterar befrielseteologi och förvaltarskap och svarar på frågor om människans uppgift och ansvar, vem människan är i förhållande till skapelsen, vem den förtryckte är idag samt vem som har mandat att föra skapelsens talan. LÄS MER

 4. 4. Den mångkulturella kyrkan : En jämförelse mellan Katolska kyrkans och Equmeniakyrkans integrationssyn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Adam Lagerqvist; [2018]
  Nyckelord :Semi-strukturerad intervju; Katolska kyrkan; Equmeniakyrkan; Migration; Integration; Religion; Kyrka; Sverige; Jönköping; Församlingar; Föreningar;

  Sammanfattning : Syfte – Avsikten med uppsatsen är att undersöka hur den katolska kyrkan och Equmeniakyrkan i Jönköping ser på integrationsarbete. Studien görs på två kyrkor i Jönköping, dels på den lokala katolska församlingen, dels på Andreasförsamlingen, som tillhör Equmeniakyrkan. Därför kommer dessa två församlingarna att jämföras. LÄS MER

 5. 5. Protagonist och antagonist : En läromedelsanalys av hur reformationen och den katolska kyrkan skildras i läroböcker i religionskunskap för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Adam Wirström; [2017]
  Nyckelord :Reformation; Catholic Church; Martin Luther; Protestantism; objectivity; textbooks; A textbook analysis of how the Reformationen and the Catholic Church are depicted in textbooks in religious studies for upper secondary school;

  Sammanfattning : Vad som inspirerade mig till att skriva denna studie var påve Franciskus besök i Lund och Malmö den 31 oktober 2016 i samband med det gemensamma luthersk-katolska uppmärksammandet av 500 års minnet av reformationen. Syftet med min studie är att undersöka hur reformationen och den katolska kyrkan skildras i sex stycken läroböcker i religionskunskap för gymnasiet och hur skildringarna förhåller sig objektivt i enlighet med skolans läroplan. LÄS MER