Sökning: "Frank Fält"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Frank Fält.

 1. 1. Tack för kaffet! : - en analys av konsumentbeteende hos Premium Coffees potentiella kunder

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Holmberg; Richard Frank; [2010]
  Nyckelord :Consumer behaviour; purchasing behaviour; purchasing; co-branding; B2B; black box model; cofee; coffee machine; Nespresso; Premium Coffee; Konsumentbeteende; inköpsbeteende; inköp; co-branding; B2B; black box model; kaffe; kaffemaskiner; Nespresso; Premium Coffee;

  Sammanfattning : Hur resonerar potentiella kunder kring inköp av produkten som ens företag tillhandahåller? En av de främsta frågorna hos en marknadsförare, men också en fråga som är aktuell i vår marknadsekonomi i stort. Konsumentbeteende är därför ett givet fält inom företagsekonomin. LÄS MER

 2. 2. Skoldaghem : - en organisationsmodell på resa

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Anette Karlsson; Maria Svensson; [2006]
  Nyckelord :skoldaghem; organisationsmodell; organisatoriskt fält; isomorfism; homogenisering;

  Sammanfattning : ABSTRACTTitel: Skoldaghem - organisationsmodell på resaFörfattare: Anette Karlsson och Maria SvenssonHandledare: Denis FrankSammanfattning: Studien syftar till att se till hur en organisationsmodells etableringsprocess går till och hur idéer sprids bland organisationer inom samma fält samt belyser också studien vilket utrymme enskilda aktörer har när det gäller de idéer som finns på fältet. Som exempel på detta använder vi oss av skoldaghemmen i Sverige. LÄS MER