Sökning: "Frank Fredlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frank Fredlund.

  1. 1. Kapitalstrukturer i svenska företag - En empirisk studie av räntebärande skuldsättningsgrad och den statiska tradeoff-teorin

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

    Författare :Magnus Fredlund; Fredrik Persson; [2016]
    Nyckelord :Capital Structure; Trade off-theory; Debt-to-Asset ratio; Leverage; Tangibility;

    Sammanfattning : This paper empirically examines the debt-to-asset ratios in Swedish listed companies during the years 1980-2009. The sample data consists of 4392 firm-year observations divided into ten different sectors. By combining variables from a 2009 study by Murray Z. Frank and Vidhan K. LÄS MER