Sökning: "Frank Håkansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frank Håkansson.

  1. 1. Produktionseffektivitet i Volvo Car Corporations monteringsfabrik i Torslanda

    Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

    Författare :Frank Eriksson Barman; Richard Dumont; Anders Jutback; Lars Lind; Andreas Håkansson; Gustaf Savin; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER