Sökning: "Frankrike"

Visar resultat 1 - 5 av 310 uppsatser innehållade ordet Frankrike.

 1. 1. Égalité, complementarité et solidarité? - En kritisk diskursanalys av Organisation Internationale de la Francophonie:s politiska strategi för främjande av det franska språket

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Rosendahl; Granberg Johanna; [2019]
  Nyckelord :Organisation Internationale de la Francophonie; frankofoni; postkolonialism; globalisering; kritisk diskursanalys; Fairclough; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Organisation Internationale de la Francophonie skapades 1970 med ambitionen att ena franskspråkiga länder, många av vilka varit franska kolonier, och samtidigt sprida och öka det franska språkets inflytande i världen. Projektet kritiserades inledningsvis för att vara en förlängning på kolonialismen, detta trots att Frankrike tog avstånd från organisationen. LÄS MER

 2. 2. Inlärarstrategier i franska som andraspråk enligt Oxfordmodellen : En intervjustudie med andraspråksinlärare i Frankrike

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Paula Wolters; [2019]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; inlärarstrategier; second language acquisition; learning strategies; inlärarprofiler; language learning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera förekomsten av strategier hosandraspråksstuderande i franska. Den syftar även till att utveckla och analyserafaktorer som kan påverka valet av strategi.Den teoretiska förankringen är en kategorisering av inlärarstrategier utifrånden amerikanska språkprofessorn Rebecca L Oxfords modell. LÄS MER

 3. 3. Prionsjukdomar med fokus på likheter och skillnader mellan scrapie och nor98

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Leo Krantz; [2019]
  Nyckelord :scrapie; nor98; prionsjukdomar; nervcell; encefalopati;

  Sammanfattning : Prionsjukdomar är en grupp neurodegenerativa sjukdomar som drabbar både djur och människor. Hos djur finns sjukdomar som bovin spongiform encefalopati (BSE), chronic wasting disease, scrapie och nor98. Sjukdomarna orsakar stor skada, bl.a. LÄS MER

 4. 4. Antikorruptionsförebyggande tredjepartsbesiktning och GDPR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hilda Cangemark; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; förmögenhetsrätt; EU-rätt; rättsvetenskap; associationsrätt; korruption; corruption; tredjepartsbesiktning; third party due diligence; due diligence; GDPR; compliance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Third party due diligence is an investigation of prospective or existing business partners in order to ensure a low risk of corruption. In certain countries such an investigation is required by law. LÄS MER

 5. 5. Whistleblower Protection as a Potential Piece of the Puzzle to End Sexual Exploitation and Abuse in UN Peacekeeping Operations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Rävås; [2019]
  Nyckelord :International law; international organizations; United Nations; whistleblower; whistleblower protection; Anders Kompass; sexual exploitation and abuse; ARIO; peacekeeping; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2014, Anders Kompass, a Swedish national working for the UN in Geneva, received a report of French peacekeepers exploiting and raping children in the Central African Republic (CAR). When Kompass handed over the report to France, in an attempt to stop the abuse, he was treated as a whistleblower and faced retaliation from the UN. LÄS MER