Sökning: "Frankrikes fall"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Frankrikes fall.

 1. 1. Mobbning på arbetsplatsen - ur ett rättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanne Widemar; [2011]
  Nyckelord :Frankrike; svenska modellen.; sanktioner; rättsosäkerhet; Mobbning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mobbning är en av de snabbast växande formerna av våld på arbetsplatsen och innebär upprepade kränkande handlingar som tillfogar en annan individ skada eller obehag. Mobbning är ett samhällsproblem som kostar de drabbade och anhöriga stort lidande samt samhället och företagen höga summor pengar. LÄS MER

 2. 2. Boyd vid Meuse : En studie av beslutsprocesser i den tyska och franska armén under andra världskriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Simon Franzén; [2010]
  Nyckelord :OODA; Beslutsprocess; Frankrikes fall;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att analysera Tysklands anfall mot Frankrike år 1940 och närmre bestämt vad som hände vid floden Meuse mellan den 12 – 14 maj utifrån ett beslutsfattande perspektiv. För att kunna uppnå syftet valdes först en beslutsfattningsteori, OODA – loopen, som låg till grunden för bildandet av ett analysverktyg. LÄS MER

 3. 3. Jeanne d’Arc och hjältemyten : en hjältemyt tolkad jungianskt

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Jakob Ringbom; [2008]
  Nyckelord :medeltidsstudier; Jeanne d Arc; helgonstudier; helgon; helgondyrkan; visioner; hjältemyt; mystik; jungiansk psykologi; arketyp; arketypteori;

  Sammanfattning : Syftet med följande uppsats är att titta närmare på mytbildningen kring Frankrikes nationalhelgon Jeanne d’Arc och då i synnerhet utifrån hjältemyten. Jag har i mina studier av fenomenet Jeanne d’Arc stött på flera verk ägnade åt henne som hjälte, men ingen som använder sig av mytteorier i sin analys av henne och då i synnerhet inte av Jungs specifika symbolteori. LÄS MER

 4. 4. För övrigt anser jag att Tyskland bör försvagas...: - en modellbaserad fallstudie av Frankrikes ompositionering i Tysklandsfrågan 1944-1950

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Hilmersson; Tobias Carlsson; [2006]
  Nyckelord :Utrikespolitisk förändring; Frankrike; Tysklandsfrågan; Fransk-Amerikanska relationer; kalla kriget; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Mellan 1944-1950 gick Frankrike från att förorda ett decentraliserat,stympat och i praktiken svagt Tyskland till att medverka till den centraliserade Västtyska republikens statsbildning.Man tog dessutom, med Schumanplanen, initiativ till ett djupgående samarbete mellanstaterna. LÄS MER