Sökning: "Frans Felix Ahlberg Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frans Felix Ahlberg Eriksson.

  1. 1. Aldrig Färdig...

    Kandidat-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

    Författare :Frans Felix Ahlberg Eriksson; [2011]
    Nyckelord :Actor Network Theory; ANT; Möbelformgivning; Aktant Nätverksteori; Funktion;

    Sammanfattning : En möbel som har ett tydligt program, en tydlig funktion kan vara begränsande. I min metod har jag utgått ifrån en möbel och förbisett dess program för att vidga mitt sökfält när jag har gjort om den. Jag har sett begreppen funktion, upplevd funktion och materiell funktion som värden som går att höja eller sänka. LÄS MER