Sökning: "Frantz Fanon"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Frantz Fanon.

 1. 1. Från skam till självaktning : En tematisk läsning av judisk identitet i Jascha Golowanjuks Främmande fågel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jessica Haas Forsling; [2020]
  Nyckelord :Antisemitism; Golowanjuk; Jewish self-hatred; Jewish identity; Jewish author; Swedish Jewish author;

  Sammanfattning : This essay offers a thematic analysis focusing specifically on antisemitic motifs, in Jascha Golowanjuk’s novel Främmande fågel (1944). The Jewish identity of the protagonist is analyzed as a parallel development to his other identity processes, in which his artistry as a violinist is especially emphasized. LÄS MER

 2. 2. Att begripliggöra det obegripliga : En postkolonial analys av argument för Ugandas anti-gaylag mellan årtalen 2009 och 2014

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Johansson Samuel; [2020]
  Nyckelord :Uganda; anti-homosexuality bill; postcolonialism; homosexuality; the west; colonialism; Frantz Fanon; Kristen Cheney;

  Sammanfattning : A new law regulating homosexual relations was in the year of 2009 introduced in the parliament of Uganda, resulting in wide condemnation from the west. The bill proposed harsh penalties for homosexual behavior and gay advocacy, including, but not limited to, the death penalty and life imprisonment. LÄS MER

 3. 3. "It's the Englishness" : Bildung and Personality Forming as Postcolonial Criticism in Tsitsi Dangarembga’s Nervous Conditions

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Johan Nyoni Triyono; [2020]
  Nyckelord :Tsitsi Dangarembga; Nervous Conditions; Frantz Fanon; Homi K. Bhabha; Colonialism; Postcolonialism; The mirror stage; The master and slave dialectic; Identity formation; Zimbabwe; Rhodesia;

  Sammanfattning : Through a close reading of Tsitsi Dangarembga’s Nervous Conditions, this essay shows the key links between the novel and Frantz Fanon’s major works. In addition to providing a deeper understanding of Dangarembga’s narrative as a whole, it takes into particular consideration the em­bedded criticism of colonialism in the text. LÄS MER

 4. 4. Med jordens fördömda som måltavla - en postkolonial analys av USA:s användning av ekonomiska sanktioner

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Julian Dannefjord; [2020]
  Nyckelord :ekonomiska sanktioner; kolonialism; Frantz Fanon; USA; maktstruktur; postkolonial teori; Kuba; Venezuela; Iran; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I oktober 2014 antog Human Rights Council en resolution som fördömer “unilateral coercive measures”, det vill säga ensidigt riktade ekonomiska sanktioner, som ett brott mot FN-stadgan, internationell rätt och rätten till utveckling. USA är ett av de länder som mest frekvent använder sig av ekonomiska sanktioner mot andra länder och sedan Donald Trump tillträdde som president 2017 har detta användande ökat. LÄS MER

 5. 5. MENTAL ILLNESS AND THE TRAUMAS OF APARTHEID A Psychoanalytical Reading of Zoë Wicomb’s Playing in the Light

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nansi Soulakeli Johansson; [2019-09-10]
  Nyckelord :Wicomb; Mental Illness; Psychoanalysis; Trauma;

  Sammanfattning : Zoë Wicomb’s novel Playing in the Light (2006) critically examines the perilous times of apartheid in South Africa through the condition of play-whites. This thesis particularly focuses on the psychological unrest and traumatic experiences of two characters – Marion Campbell, and her mother, Helen Charles – whose disarrayed mental state is believed to be emblematic of the destructive ramifications of apartheid and the play-white act on the human psyche. LÄS MER