Sökning: "Franz Kafka -Förvandlingen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Franz Kafka -Förvandlingen.

 1. 1. En läsning av kroppen i Franz Kafkas dagböcker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Johanna Katharina Nothroff; [2018]
  Nyckelord :Franz Kafka; Kafka; dagbok; dagböcker; Tagebuch; Tagebücher; diaries; Maurice Merleau-Ponty; George Lakoff; Mark Johnson; The embodied Mind; James Giles; Bodily Theory and Theory of the Body; Psycholinguistics; Psykolingvistik; kropp; kroppsteori; jaget; självet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jag vill meddela mig : Exil, psykoanalys, 40-talism och det politiska i Peter Weiss tidiga svenska prosa

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Svensson Mats O; [2015]
  Nyckelord :Peter Weiss; Gilles Deleuze; Félix Guattari; psychoanalysis; exile; exile literatur; minor literature; Peter Weiss; Gilles Deleuze; Félix Guattari; psykoanalys; exil; exillitteratur; mindre litteratur; 40-tal;

  Sammanfattning : In Peter Weiss debut Från ö till ö (1947) the ‘I’ travels from island to island as a castaway. The island here can signify, or work as a synecdoche for exile and the feeling of isolation that exile often induces. LÄS MER

 3. 3. On Sublimity and the Excessive Object in Trans Women's Contemporary Writing

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Andria Nyberg Forshage; [2015]
  Nyckelord :aesthetics; becoming; erasure; excessive object; feminine sublime; feminist aesthetics; literary theory; monstrosity; sublimity; transgender theory; trans women s writing; transmisogyny; unrepresentability;

  Sammanfattning : This thesis examines trans women's contemporary writing in relation to a theory of the excessive object, sublimity, transmisogyny and minor literature. In doing so, this text is influenced by Susan Stryker's work on monstrosity, abjection and transgender rage in the article “My Words to Victor Frankenstein Above the Village of Chamounix: Performing Transgender Rage” (1994). LÄS MER

 4. 4. Förvaltningsmyndigheternas kommunikationsskyldighet : Regelverk och tillämpning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Christian Pavon; [2015]
  Nyckelord :administrative authorities; duty to communicate; regulations; application; förvaltningsmyndigheter; kommunikationsskyldighet; regelverk; tillämpning;

  Sammanfattning : This essay deals with the principle of communication as phrased in section 17 of the Swedish administrative act. According to this section administrative authorities are obliged to inform a party involved in an administrative case of all material which has been added to the case by somebody else and is of importance for the decision and then give the party an opportunity to comment on it. LÄS MER

 5. 5. Den moderna skulden : En jämförande sociologisk litteraturanalys av Jonas Karlssons Fakturan och Franz Kafkas Processen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anneli Hellstrand; [2013]
  Nyckelord :Modernitet Kafka Karlsson Sociologi Marx Nietzsche;

  Sammanfattning : Jonas Karlssons novell Fakturan (2011) har visat sig ha flera beröringspunkter med Franz Kafkas Processen (1924). Uppsatsen visar hur dessa verk behandlar individens skuld i det moderna samhället. LÄS MER