Sökning: "Frazer"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Frazer.

 1. 1. Skyltdockor : konsumtionskritik, alienation och reifiering i Karin Boyes debutroman Astarte.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Måns Mannström; [2021]
  Nyckelord :Karin Boye; konsumtionskritik; Astarte; Brecht; Lukács; Adorno; reifiering; alienation; modernism; modernitet; marxism; skyltdockor; jazz; Svedjedal; Domellöf; Björk; Frazer; Haux; Edlund.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker konsumtionskritiken i Karin Boyes debutroman Astarte från 1931. Romanen gestaltar det framväxande konsumtionssamhället i Stockholm i början av 1900-talet. Genom olika tidsmarkörer som film från Hollywood och jazz kontextualiseras berättelsen i sin tid. LÄS MER

 2. 2. The impact of various chromatographic conditions on the separation of modified and unmodified oligonucleotides

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lewis Frazer; [2021]
  Nyckelord :Oligonucleotide; Modified oligonucleotides; Ion-pair chromatography; Chromatography; Analytical chemistry; TEAA; DBA; Chemistry; Oligonukleotid; Modifierade oligonukleotider; Jonpars kromatografi; Kromatografi; Analytisk kemi; TEAA; DBA; Kemi;

  Sammanfattning : In this study, the effects of certain chromatographic conditions on various modified and unmodified oligonucleotides were investigated. At the forefront of this study was the investigation of a new Ion-pair Reversed-phase liquid chromatography (IP-RPLC) method, that had the potential to replace a previously established triethylammonium acetate (TEAA) IP-RPLC method developed for oligonucleotide separations. LÄS MER

 3. 3. What implications does an omnichannel strategy have on customer loyalty for fashion retailers in Sweden?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Simon Barly Lindbo; Yara Galouk; Stefan Susa; [2018]
  Nyckelord :Omnichannel; Fashion; Sweden; Customer Loyalty; Retailer;

  Sammanfattning : This paper is about the omnichannel marketing strategy, defined by Levy, M., Weitz, B., and Grewal, D. (2013) as, “a coordinated multichannel offering that provides a seamless experience when using all of the retailer’s shopping channels”. LÄS MER

 4. 4. Läppar röda som blod : En strukturell analys av kristna symboler i Walt Disneys och Rupert Sanders versioner av Snövit

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emma Svanström; [2013]
  Nyckelord :Snow White; Christian symbols; structural analysis; Snövit; kristna symboler; strukturell analys; James Frazer; Walt Disney; Rupert Sanders;

  Sammanfattning : Snow White is one of the most popular fairytales to our time. There has been much research on the subject. `Lips red as blood- a structural analysis of Christian symbols´ in Walt Disneys and Rupert Sanders versions of Snow White` by Emma Svanström aims not to give a final answer to how Snow White should be interpreted. LÄS MER