Sökning: "Fred Basic"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Fred Basic.

 1. 1. OM DU VILL HA FRED, RUSTA FÖR CYBERKRIG : sveriges cyberförsvar ur ett avskräckningsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Filip Banic; [2019]
  Nyckelord :Cyberförsvar; cyberavskräckning; cyberdomän; defensiv cyberförmåga; offensiv cyberförmåga;

  Sammanfattning : In accordance with the EU Network and Information Security directive (NIS directive), the Swedish government made it mandatory for specific authorities and organizations to report IT-related incidents to the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB). In their report from 2017, MSB stated that due to the low frequency of incoming information, the report doesn’t give an accurate picture of the actual circumstances. LÄS MER

 2. 2. Fred i Fredsprisen : En Begreppshistorisk analys av begreppet "fred" i Nobelkommitténs pressmeddelanden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Joseph Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Peace; Conceptual History; Textual Analysis; Nobel Prize; War; Fred; Begreppshistoria; Textanalys; Nobelpris; Krig;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how the Nobel Committee uses the concept of peace in their press releases about the Nobel Peace Prize. This essay starts by investigating various articles and books to establish a basic understanding of how to efficiently investigate peace. LÄS MER

 3. 3. Överförande och frigörande av fastighetstillbehör : En rikstäckande studie av reglernas användande mellan 2007 och 2014

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Kim Olsson; Fred Jansson; [2015]
  Nyckelord :Transmit property fixture; release property fixture; easement; facility; building; real property; personal property; Överföring av fastighetstillbehör; frigörande av fastighetstillbehör; servitut; anläggning; byggnad; fast egendom; lös egendom;

  Sammanfattning : Samhällets ständiga utveckling och utbyggnad kräver en mer ändamålsenlig användning av mark, anläggningar och byggnader. Ett steg i den riktningen togs den 1 januari 2002 då möjligheten att överföra och frigöra fastighetstillbehör infördes i svensk lagstiftning. LÄS MER

 4. 4. Krigets diskurs och vägar till (positiv) fred: En idé- och diskursanalys av Belfastavtalet och Annanplanen med diskursiv konflikttransformation som normativ utgångspunkt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tua Sandman; [2008]
  Nyckelord :Diskursiv konflikttransformation; positiv fred; identitet; konfliktteori; maktdelning; Belfastavtalet; Annanplanen; Peace and conflict research; polemology; Freds- och konfliktforskning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Protracted social conflicts, as those in Cyprus and Northern Ireland, are based on deep rooted perceptions of identity and definitions of "the other". According to the theory of discursive conflict transformation, war is primarily a social phenomenon, which is legitimated by a discourse of identity defined in terms of exclusionist boundaries and structural ideas of the social relations in society. LÄS MER

 5. 5. The impact of the intensity of firm's intangible assets on the volatility of their stock prices

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Takoeta Fred Tambong; [2008]
  Nyckelord :intangible assets; volatility; stock prices;

  Sammanfattning : The volatility of share prices is an important variable in most asset pricing models and option pricing formulas.Valuation of volatility of share prices have become a major challenge with the development of the knowledge-driven economy as evidence suggest that not all elements of company wealth are physical in nature. LÄS MER