Sökning: "Fred och konflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Fred och konflikt.

 1. 1. Det första demokratiska valet efter konflikt och dess betydelse för fortsatt fred – En fallstudie av valen i Sierra Leone och Elfenbenskusten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Hambraeus; Alice Uhlin; [2019]
  Nyckelord :Elfenbenskusten; Institutionalization before Liberalization; Inbördeskrig; Sierra Leone; Fredsbyggande; Fredsbyggandeprocess; Demokratisering; Demokratiseringsprocess; Val; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När och hur man ska hålla det första demokratiska valet i ett land som har präglats av konflikt är en tudelad diskussion. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse utformandet av det första postkonfliktuella valet i ett land har för fortsatt fred. LÄS MER

 2. 2. The Relationship Between Third-Party Countermeasures and the Security Council’s Chapter VII Powers: Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Bills; [2019]
  Nyckelord :public international law; state responsibility law; countermeasures; third-party countermeasures; obligations erga omnes; Security Council; Chapter VII; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis has examined the relationship between third-party countermeasures under the law of state responsibility and UN Security Council enforcement measures under Chapter VII of the UN Charter. Third-party countermeasures are a concept that refers to the use of countermeasures by a state other than the injured state in response to breaches of obligations erga omnes or erga omnes partes, providing states with ‘a necessary middle ground between war and words’ to enforce the obligations of concern to the international community as a whole. LÄS MER

 3. 3. Hur hamnade vi här? – Om förslaget att inskränka strejkrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonna Apelmo; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; diskursanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste åren har strejkrätten varit uppe på agendan i offentlig debatt och media. Efter en tid av utdragna konflikter på containerterminalen i Göteborgs hamn tillsatte regeringen en utredning för att undersöka möjligheten och lämpligheten att inskränka arbetstagares och arbetstagarorganisationers rätt att vidta stridsåtgärder i vissa situationer. LÄS MER

 4. 4. Fred genom ickevåld : Johan Galtung, Gene Sharp och Västsahara

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Götefelt Henric; [2017]
  Nyckelord :ickevåld; fred; Västsahara; konfliktlösning; våld; Galtung; Sharp;

  Sammanfattning : This thesis battles with the question on how we can create peace and solve conflicts withoutthe use of violence. It mixes the academic disciplines of peace and conflict, sociology and thestudy of human rights. LÄS MER

 5. 5. Att skildra verkligheten i allmänhetens tjänst - En kritisk diskursanalys av Sveriges radios och Sveriges Televisions nyhetsrapportering om folkomröstningen om fredsavtalet i Colombia 2016

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karin Grann; [2017]
  Nyckelord :Colombia; Konflikt; fredsavtal; nyhetsrapportering; folkomröstning; fredsjournalistik; Social Sciences;

  Sammanfattning : I augusti 2016 skrev colombianska regeringen och FARC-gerillan under ett fredsavtal som skulle avsluta den längsta väpnade konflikten i modern historia. Det genomfördes samma år i oktober en folkomröstning i landet som skulle ratificera fredsavtalet. LÄS MER