Sökning: "Fred och konflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Fred och konflikt.

 1. 1. The Relationship Between Third-Party Countermeasures and the Security Council’s Chapter VII Powers: Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Bills; [2019]
  Nyckelord :public international law; state responsibility law; countermeasures; third-party countermeasures; obligations erga omnes; Security Council; Chapter VII; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis has examined the relationship between third-party countermeasures under the law of state responsibility and UN Security Council enforcement measures under Chapter VII of the UN Charter. Third-party countermeasures are a concept that refers to the use of countermeasures by a state other than the injured state in response to breaches of obligations erga omnes or erga omnes partes, providing states with ‘a necessary middle ground between war and words’ to enforce the obligations of concern to the international community as a whole. LÄS MER

 2. 2. Fred genom ickevåld : Johan Galtung, Gene Sharp och Västsahara

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Götefelt Henric; [2017]
  Nyckelord :ickevåld; fred; Västsahara; konfliktlösning; våld; Galtung; Sharp;

  Sammanfattning : This thesis battles with the question on how we can create peace and solve conflicts withoutthe use of violence. It mixes the academic disciplines of peace and conflict, sociology and thestudy of human rights. LÄS MER

 3. 3. Att skildra verkligheten i allmänhetens tjänst - En kritisk diskursanalys av Sveriges radios och Sveriges Televisions nyhetsrapportering om folkomröstningen om fredsavtalet i Colombia 2016

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karin Grann; [2017]
  Nyckelord :Colombia; Konflikt; fredsavtal; nyhetsrapportering; folkomröstning; fredsjournalistik; Social Sciences;

  Sammanfattning : I augusti 2016 skrev colombianska regeringen och FARC-gerillan under ett fredsavtal som skulle avsluta den längsta väpnade konflikten i modern historia. Det genomfördes samma år i oktober en folkomröstning i landet som skulle ratificera fredsavtalet. LÄS MER

 4. 4. Manligt medborgarskap under förhandling : Om Svenska freds- och skiljedomsföreningens syn på manlighet, medborgarskap, värnplikt och rätten till vapenfri tjänst åren 1972-1975

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Karin Engelholm; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningen om Svenska freds-och skiljedomsföreningen har analyserat tidskrifterna PAX och Freden när det gäller frågan om hur föreningen propagerat för fred i debatten om värnplikten och vapenfrilagen. Undersökningen resulterade i att tre metoder för propagerande har lokaliserats. LÄS MER

 5. 5. Vilka incitament kan förklara Sveriges engagemang i Afghanistan? : En undersökning ur ett liberalistiskt, ett realistiskt och ett konstruktivistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Erik Palm; [2014]
  Nyckelord :Sweden; Afghanistan; Peace building; Conflict; National interests; International solidarity; Identity; Civil Society; Terrorism; Strategy; Influence; Liberalism; Realism; Constructivism; Sverige; Afghanistan; Säkerhetspolitik; Fred; Konflikt; Intressen; Terrorism; Liberalism; Realism; Konstruktivism;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the incentives behind Sweden’s decision to engage in the Afghanistan conflict. The method used to fulfil the purpose of the study is content analysis. LÄS MER