Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Lönsamhet som mål, Jämställdhet som verktyg?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Malin Gunnarsson; Fanny Johnsson; Freddy Jenebeck; [2019]
    Nyckelord :Andel kvinnor i bolagsstyrelser; Jämställdhet; Bolagsstyrning; Tobins Q; Nasdaq OMX Stockholm; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andel kvinnor i bolagsstyrelser och finansiell prestation hos börsnoterade bolag i Sverige.... LÄS MER