Sökning: "Freddy Pettersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Freddy Pettersson.

 1. 1. Plåtvändare för kvalitetssyning av plåt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Anneli Pettersson; [2014]
  Nyckelord :SSAB; Plåtvändare; Weldox; Toolox;

  Sammanfattning : This report forms the final work of the Bachelor’s degree in Product development, Blekinge Institute of Technology, spring 2014. The assignment includes the construction of a turning device for quality assurance of metal sheets’ surfaces at SSAB Oxelösund. As a model there is an already existing facility at SSAB in Mobile, USA. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogik : En studie om lärares uppfattningar av utomhuspedagogik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Freddy Pettersson; Pontus Pettersson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER