Sökning: "Fredric Falk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredric Falk.

 1. 1. En destinationspersonlighets uppbyggnad - Fallstudie Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredric Falk; Filip Ericsson; Daniel Sepulveda Cubillos; [2018]
  Nyckelord :Destinationspersonlighet; Funktionella attribut; Destination management organization DMO ; Destionationsimage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: En Destinationspersonlighets Uppbyggnad; Fallstudie Göteborg. Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Daniel Sepulveda, Fredric Falk, Filip Ericsson Handledare: Clara Gustafsson Syfte: Att undersöka om de funktionella attributen har en påverkan på den upplevda destinationspersonligheten med hjälp av faktoranalys. LÄS MER

 2. 2. The Epic Fit: The Brand Building Process in a Dyadic Relationship

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredric Falk; Filip Ericsson; Viktor Siewert Holkert; [2016]
  Nyckelord :Actor-Network Theory; Dialectics; Brand Building; Advertising agency; Explorative study; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to develop an understanding of the way in which a brand is developed in a dyadic relationship with an external stakeholder. Theoretical: This thesis bases its theoretical framework on two main theoretical fields: Actor-Network Theory and dialectics. LÄS MER