Sökning: "Fredric Herlitz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredric Herlitz.

 1. 1. Årsredovisning och kvartalsrapport -Har rapporternas kvalité någon inverkan på kostnad för eget kapital och skiljer sig kostnad för eget kapital mellan rapporterna vid publicering?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredric Herlitz; Karl Nilsson; [2011-06-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Kraven på ytterligare information i företags finansiella rapporter blir allt högre, vilket gör att företag tvingas lägga allt mer resurser på att bemöta dessa krav. Det är därmed intressant att undersöka om en ökning i upplysningars kvalité har någon positiv effekt, exempelvis på företags kostnad för eget kapital. LÄS MER

 2. 2. Strategy during stormy conditions - A case study of Stena Line

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Ahlman; Fredric Herlitz; [2011-01-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background & problem description: It is general accepted that a condition for companies to achieve profitability is to have a well-defined strategy. A further condition for companies to succeed and be profitable is having a strategy which is up-to-date. If the strategy is outmoded, the risk for the company to lose its competitive advantages arises. LÄS MER