Sökning: "Fredrick Federley"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fredrick Federley.

 1. 1. ”Det ska löna sig att vara miljövänlig och kosta med miljöförstöring.”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Anton Fjelkman; [2018]
  Nyckelord :Centerpartiet; Europaparlamentet; miljö- och energipolitik; utsläppsmål; hållbar utveckling; Europastudier; EU; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent years there has been a major change in environmental policy areas, especially when the EU has invested substantial resources in the environmental as well the energy sector. This paper analyzes one of the actors, Fredrick Federley and The Swedish Center Party, who worked on the issue between 2014-2018. LÄS MER

 2. 2. PUBLISH AND BE DAMNED

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Valeria Helander; Lovisa Ganslandt; [2013-04-26]
  Nyckelord :Publish and be damned;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka hur rapporteringen kring misshandeln av Fredrick Federley (C) och Issa Issa (SD) har sett ut i de största tidningarna och tittarmässigt och lyssnarmässigt största nyhetssändningarna i etern, och därefter få svar på varför det såg ut på detta sätt.... LÄS MER

 3. 3. Nya medier: samma tugg? : En studie av fem svenska politikers språkbruk på Twitter.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Emil Olsenmyr; [2013]
  Nyckelord :nominal; twitter; politiker; sverige; abstraktion; språkbruk;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker fem svenska politikers språkbruk på Twitter. Syftet är att få fram hur abstrakt deras språk är på Twitter och analysera vilka likheter som finns mellan språkbruket på Twitter och ett mer traditionellt politikerspråk. LÄS MER