Sökning: "Fredrick Gustafsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredrick Gustafsson.

 1. 1. Constitutive modelling of the nickel base superalloy IN718; a preparatory study

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Hållfasthetslära

  Författare :David Gustafsson; [2008]
  Nyckelord :material model; superalloy; cyclic behaviour; Armstrong-Fredrick; LS-DYNA; FORTRAN;

  Sammanfattning : One of the limiting factors in gas turbine design is the allowable metal temperatures and loads in critical components. Specially designed superalloys are used when the conditions are most severe. One of these superalloys is Inconel 718. LÄS MER

 2. 2. Constitutive modelling of the nickel base superalloy IN718, a preparatory study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :David Gustafsson; [2008]
  Nyckelord :material model; superalloy; cyclic behaviour; Armstrong-Fredrick; LS-DYNA; FORTRAN;

  Sammanfattning : One of the limiting factors in gas turbine design is the allowable metal temperatures and loads in critical components. Specially designed superalloys are used when the conditions are most severe. One of these superalloys is Inconel 718. LÄS MER