Sökning: "Fredrick Regnell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredrick Regnell.

 1. 1. Mikroplaster från konstgräsplaner : Orsaker till spridning av mikroplaster samt en kvalitativ analys av spridningen till dränerings- och dagvattenbrunnar

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Fredrick Regnell; [2017]
  Nyckelord :Microplastics; Artificial turf; Infill; Granulate; Football; Mikroplast; Konstgräs; Fyllmaterial; Granulat; Fotboll;

  Sammanfattning : Mikroplaster och dess miljöeffekter är ett forskningsområde under utveckling. Provtagning och analysmetoder försvåras av att mikroplaster kan komma från olika råvaror, vilket innebär att dess innehåll, partikelstorlek samt densitet kan variera. LÄS MER

 2. 2. Fastställande av sorptionsförmågan hos Musa spp och Coffea canephora : Biomassa som alternativ rening av blykontaminerat grundvatten i Uganda

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Chung Heng Chong; Fredrick Regnell; [2015]
  Nyckelord :Water purification; Uganda; Biomass; Biosorbents; Lead; Musa spp; Coffea canephora; Sorption capacity; Vattenrening; Uganda; Biomassa; Bly; Musa spp; Coffea canephora; Sorptionskapacitet;

  Sammanfattning : Vatten är en förutsättning för allt liv, men det är inte bara vatten som krävs, utan även att vattnet är rent och går att dricka. Det finns goda tillgångar till vatten på vår jord, men bara en bråkdel av detta vatten är av tillräckligt god kvalité för att det ska kunna drickas. LÄS MER