Sökning: "Fredrik Åberg"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Fredrik Åberg.

 1. 1. Internationalisering med franchise i fokus : En fallstudie om O'Learys framfart på den internationella marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :David Gustafsson; Fredrik Åberg; [2017]
  Nyckelord :Internationalization; network; cultural effects; franchise; entry mode; Internationalisering; nätverk; kulturella effekter; franchise; entry mode;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate the strategies used by a Swedish franchise company when they established in the international market. Theoretical perspective: The theoretical frame consists of previous research on internationalization, market entry mode and franchising as a concept. LÄS MER

 2. 2. Knowing Your Customer - The Versatility of CRM in Modern Banking : A case study of niche banks in Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Fredrik Schmiterlöw; Hampus Renfors; Filip Åberg; [2017]
  Nyckelord :Customer Relationship Management; Loyalty; Multichannel; Omni channel; Banks; Customer Relations;

  Sammanfattning : Niche banks emerged from deregulation of the financial market and from the increasing distrust of the established banking oligopoly in Sweden. From its establishment, niche banks narrowed their scope and targeted certain profitable segments of the banking market. LÄS MER

 3. 3. Det värsta som kan hända : en studie om lex Maria-anmälda felexpedieringar på svenska apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fredrik Åberg; [2017]
  Nyckelord :pharmacy; dispensing error; prescribing error; patient safety; apotek; felexpediering; lex maria; IVO; förskrivarfel; patientsäkerhet; vårdskada;

  Sammanfattning : Det har gjorts forskning kring felexpedieringar på apotek, om deras typer, bakomliggande orsaker och potentiella åtgärder mot dem. En svensk författning, kallad lex Maria, säger att alla händelser som orsakat eller hade kunnat orsaka allvarliga vårdskador skall utredas av vårdgivaren och anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). LÄS MER

 4. 4. Kritiska framgångsfaktorer vid implementation av ERP - Ur projektledarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Fredrik Schön; William Axelsson; Julius Åberg; [2016]
  Nyckelord :CSF; ERP; kritiska framgångsfaktorer; KFF; critical success factors; implementation; projekt; projektledning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats inom informatik använder existerande litteratur för att identifiera kritiska framgångsfaktorer inom implementationen av affärssystem och sammanställa dessa till en rangordnad lista. Fortsättningsvis sker en empirisk undersökning där projektledarrollens perspektiv inom samma område redovisas. LÄS MER

 5. 5. Från motivering till investering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Engman; Philip Berntsson; Patrik Johannesson; Fredrik Åberg; [2016]
  Nyckelord :Nyemission; emissionsmotiv; informationsasymmetri; pecking-order; signalteori; abnormal avkastning; multipel regression; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Från motivering till investering - Nyemissionens effekt på aktiekursutvecklingen Seminariedatum: 2016-06-02 Kurs: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp Författare: -Jonathan Engman -Philip Berntsson -Patrik Johannesson -Fredrik Åberg Handledare: Mattias Haraldsson Nyckelord:Nyemission, emissionsmotiv, informationsasymmetri, pecking-order, signalteori, abnormal avkastning, multipel regression Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om och till vilken grad det bakomliggande motivet till en nyemission påverkar det emitterande bolagets aktiekursutveckling. Metod: Studien baseras på en eventstudie där den abnormala avkastningen som uppstår till följd av en emissionsannonsering studeras. LÄS MER