Sökning: "Fredrik Åslund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredrik Åslund.

 1. 1. Whisky, läder och svarta kläder : En studie i språkbruk av reklam och livsstilsmagasin riktade mot män

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fredrik Åslund; [2015]
  Nyckelord :Språkvetenskap; genus; reklamtext; manlighet; normer; värderingar;

  Sammanfattning : Denna studie är skriven inom fältet för språkvetenskap med fokus på hur reklamtexter använder värderande språk och språkliga strategier för att tilltala en manlig målgrupp, och i förlängning förstärka fördomar och heteronormativa värderingar genom språket som utgångspunkt. Studien har utgått från kvalitativ innehållsanalys samt diskursanalys för att besvara frågeställningarna, och metoden som brukats är närläsning av materialet som utgörs av diverse reklamannonser och artiklar ur livsstilsmagasin riktade mot män. LÄS MER

 2. 2. To Peer Into The Abyss : a psychoanalytical analysis of edgar allan poe's the imp of the perverse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fredrik Åslund; [2012]
  Nyckelord :edgar allan poe; psychoanalytic; literal studies; psychoanalytical literal theory;

  Sammanfattning : This essay is based on the premise of psychoanalytical literal theory through a perspective of the author-imprint, or the mirroring neural-effect of the author as an external persona - a force influencing, constructing and enforcing traits, intertextual messages and sublime meanings of the subconscious in the primary text material – the short story Imp of the Perverse, published by Edgar Allan Poe in 1845. The aim is to view this short story in light of Poe's empirically documented destructive personality, proposing that the message of the story, in itself, is more than simply a tale, but part of a larger contextual idea sprung from the pained soul of the author. LÄS MER