Sökning: "Fredrik Öberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Fredrik Öberg.

 1. 1. Improving Decision Making Through the Use of BI&A and a Data-Driven Culture

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Öberg; Gustav Öhman; [2020-07-08]
  Nyckelord :Decision Making; Data-Driven Decision Making; Data-Driven Cultures; Data- Driven Organisations; Management Accounting; BI A; BI; Business Intelligence;

  Sammanfattning : Background and problem: Today, businesses act in an increasingly complex environment,that requires organizations to be more adaptive. This increases the value of data analytics anddecision support systems such as Business Intelligence & Analytics (BI&A) for decisionmakers and enables them to make better and quicker decisions. LÄS MER

 2. 2. Scrambling av databaser : Validering och implementering av scrambling av databas

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Fredrik Öberg; [2019]
  Nyckelord :Testdata; Databases; Scrambling; Java; db2; Testdata; Databas; Dcrambling; Java; db2;

  Sammanfattning : The demands on how personal data is handled have recently become much more strict with new regulations such as GDPR. Which means companies need to review how they save and manage data. Furthermore, there is a whole indust- ry that works with analyzing and anonymizing databases to create testdata for companies to use for tests. LÄS MER

 3. 3. Kvinnotyperna i Grand Theft Auto V : En narrativ analys av kvinnliga karaktärer i tv-spelet Grand Theft Auto V.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Fredrik Bång Öberg; Jonas Johansson; [2018]
  Nyckelord :Grand Theft Auto V; kvinnotyper; genus; male gaze; narratologi;

  Sammanfattning : In the thesis, the authors investigate how the women in the videogame Grand Theft Auto V are being portrayed in three different walkthrough videos on YouTube. With the aid of theorist Mieke Bal and her narratology terms, the authors of the thesis can examine the characters. LÄS MER

 4. 4. Optimering av stämprivningstider : - En kvantitativ undersökning om stämprivningstider avbostadsbjälklag

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Leonard Öberg Löfstrand; Fredrik Lagerstam; [2018]
  Nyckelord :Shoring; residential floor; concrete strength development; hett11; re-shoring; building floor; curing times; drying times.; Stämp; bostadsbjälklag; hållfasthetsutveckling; hett11; säkerhetsstämp; plattbärlag; uttorkningstider; stomdrift;

  Sammanfattning : Vid gjutning av bostadsbjälklag är formbyggnad och stämprivning ett viktigt moment. Inombyggbranschen råder vissa tveksamheter angående när och hur stämpen skall rivas. Instruktioner förhur det skall gå till finns att tillgå men de är ofta svårtolkade och i viss mån utdaterade. Det leder tillatt de i många fall inte följs. LÄS MER

 5. 5. Relationer i Sociala Medier : En studie om hur företag lyssnar på sina kunder i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Fredrik Öberg; [2017]
  Nyckelord :sociala medier; marknadsföring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER