Sökning: "Fredrik Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 222 uppsatser innehållade orden Fredrik Andersson.

 1. 1. THE MONASTERY HILL: GEOPHYSICAL METHODS FOR DESCRIBING ARCHAEOLOGY AND NEAR-SURFACE GEOLOGY IN LÖDÖSE, SW SWEDEN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Tobias Möhl; Fredrik Andersson; [2021-09-21]
  Nyckelord :Near-surface geophysics; Ground-penetrating radar; Resistivity; Magnetic gradiometry; 3D modeling; Archaeology; Leached clay; Medieval monastery; Sweden;

  Sammanfattning : Even though Sweden has been one of the leading countries in the development of nearsurfacegeophysics instrumentation and practices, geophysical surveys in archaeology are notcommonly used in Sweden. However, it is becoming increasingly popular, especially the useof ground-penetrating radar and metal detectors. LÄS MER

 2. 2. LÖDÖSEHUS: GEOPHYSICAL METHODS FOR DESCRIBING ARCHAEOLOGY AND NEAR-SURFACE GEOLOGY AT THE SITE OF A MEDIEVAL CASTLE IN LÖDÖSE, SW SWEDEN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Fredrik Andersson; Tobias Möhl; [2021-09-21]
  Nyckelord :Near-surface geophysics; Ground-penetrating radar; Resistivity; Induced Polarization; Archaeology; Leached clay; Medieval castle; Lödösehus; Lödöse; Sweden;

  Sammanfattning : Near-surface geophysics is a well established method for mapping the geological conditionsin the subsurface. The use of geophysics is also a commonly used method in archaeologicalsurveys, although traditionally not as much in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Chatbot som verktyg för kundtjänst inom larmbranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Lindblad; Oskar Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the report is to investigate whether a chatbot can both answer the questions that an employee would otherwise have answered and whether it is strategic and financially profitable. The work included the development of a chatbot prototype and an analysis of the economic elements and how well this prototype was considered to function. LÄS MER

 4. 4. Julfirande i en pandemitid : En kvalitativ studie om hur församlingar och pastorat inom Svenskakyrkan i Värmland planerar och genomför julfirandet under en pandemi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Fredrik Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to see how congregations and pastorates within the Church ofSweden in Värmland adapt their activities to be able to carry out a Christmas celebration andstill meet the requirements of the social distancing. The study also intends to see howpreparations and implementation differ between Easter and the Christmas celebrations duringa pandemic. LÄS MER

 5. 5. Ledares egenskaper som är av vikt för äldres deltagande inom gruppträning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Hampus Andersson; Fredrik Axelsson; [2021]
  Nyckelord :traits; leaders; elderly; perceptions; group training; egenskaper; ledare; äldre; uppfattningar; gruppträning;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie var att undersöka äldres uppfattningar om vikten av ledares egenskaper för att delta i gruppträning och vad de äldre anser vara ett framgångsrikt ledarskap. Frågeställningarna som användes för att besvara syftet var: Vilka egenskaper hos ledare är av störst vikt för äldres deltagande i gruppträning? Skiljer sig äldres uppfattningar om vikten av ledares egenskaper i förhållande till vilken gruppaktivitet som utövas? Vilken ledarskapsinriktning kan man koppla till de ledaregenskaper som är av vikt för äldres deltagande inom gruppträning? Metoden för att besvara syftet har tillämpats utifrån en tvärsnittsstudie hos äldre (65 +) som deltar i gruppträning för äldre. LÄS MER