Sökning: "Fredrik Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade orden Fredrik Andersson.

 1. 1. Physically-Based Animation of Fire for Android

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :FREDRIK ALBERS; KARL ANDERSSON; ANTON FORSBERG; LOVISA GRAHN; DANIEL OLSSON; AXEL SVENSSON; [2020-10-29]
  Nyckelord :Fire simulation; Fire simulation Android; Fluid dynamics Android; Wavelet Turbulence; Simulation GPU; Fire simulation 3D;

  Sammanfattning : Animation of fire and fluids has been around for at least 20 years in the field of computer graphics. Theseanimations have over the years progressed into real-time simulations running on the GPU and further refined,thanks to modifications such as vorticity and wavelet turbulence, adding higher visual detail. LÄS MER

 2. 2. Död och begravning i en krissituation : En kvalitativ studie om coronapandemins påverkan på död och begravning i Karlstads kommun under april månad 2020

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Fredrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Corona; begravning; religion;

  Sammanfattning : Den här rapporten avser att undersöka hur religiösa samfund i Karlstads kommun har hanteratdöd och begravning under april månad 2020. Utifrån källmaterial som är framtaget avstudenter som deltagit i ett forskningsprojekt vid Karlstads Universitet framställs ett resultatöver hur de deltagande religiösa samfunden har hanterat död och begravning. LÄS MER

 3. 3. Vad ska jag bli när jag blir stor? : En studie om vad som motiverade kadetter att söka officersprogrammet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Johan Anderek; Fredrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; motive; motivation; cadet; officer; Officers Programme; recruitment; McClelland; Battistelli; generation; generations; generation Y; generation Z; Försvarsmakten; motiv; motivation; kadett; officer; Officersprogrammet; rekrytering; McClelland; Battistelli; generation; generationer; generation Y; generation Z;

  Sammanfattning : De senaste årens omvärldsutveckling i vårt närområde ställer nya krav på Försvarsmakten. Det nationella försvaret är återigen i fokus och för första gången på mycket länge står Försvarsmakten inför ett återtagande och en tillväxt. De närmaste tio åren kommer pensionsavgångarna bland officerare att vara av betydande storlek. LÄS MER

 4. 4. Fallet Bobby - En studie av massmedias och tingsrättens konstruktion av idealiska offer och gärningspersoner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lovisa Andersson; Fredrik Darlöf Elfqvist; [2020]
  Nyckelord :idealiskt offer; nyhetsvärde; stämpling; gärningsperson; viktimisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur massmedia samt tingsrätten har konstruerat föreställningar kring gärningspersoner och offer i sina beskrivningar av fallet Bobby 2006. Fallet kom att bli uppmärksammat inom svensk massmedia, och har därför valts ut i syfte att studera forskningsfrågan. LÄS MER

 5. 5. Finnes: Stark armékultur. Sökes: Krigserfarenhet. : en studie om kultur, flexibilitet och förändring i svenska armén

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :militär kultur; militär flexibilitet; förändring; militära organisationer.;

  Sammanfattning : Forskning visar att det ofta krävs en extern chock i form av krig för att påkalla förändring i en militär organisation. Hur kan då en militär organisation som inte deltagit kollektivt i krig förändras? Studiens syfte är att undersöka hur svenska arméofficerare förstår sin militära kultur och militär flexibilitet och hur detta i sin tur påverkar förändring. LÄS MER