Sökning: "Fredrik Andreasson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Fredrik Andreasson.

 1. 1. Bascement i en samverkanskonstruktion : En fuktteknisk analys med inriktning på uttorkning

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Fredrik Andreasson; Johan Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Bascement; samverkanskonstruktion; KL-trä; byggfysik; Betong; Hybridkonstruktion;

  Sammanfattning : One of today’s biggest concerns in many industries is indubitably the environmental concern we arestanding against. Not least in the construction industry is this a big factor in creating and evolvingconstruction methods. The construction industry alone stands for 19 % of the greenhouse gas emissionsin Sweden. LÄS MER

 2. 2. Hållbart Inköp : En kvalitativ studie av hur svenska möbelföretag tillämpar CSR i sitt inköpsarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Fredrik Andreasson; Emilia Bofacher; [2019]
  Nyckelord :Inköp; Hållbar försörjningskedja; CSR;

  Sammanfattning : Hållbarhet är idag ett aktuellt ämne som har influerat många industrier och logistikstrukturer. Syftet med denna rapport är att studera hur inköpsfunktionen inom möbelbranschen kan bidra till att öka den hållbara utvecklingen inom företag och därmed påverka den hållbara utvecklingen i samhället. LÄS MER

 3. 3. Avgörande faktorer vid investering av fastigheter i Hyllie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrik Grönvall; Linnea Råbratt; Carl Andreasson; [2019]
  Nyckelord :Exploatering; Fastigheter; Hyllie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkat fastighetsföretags beslut att exploatera i ett nytt geografiskt område som Hyllie. Priset på fastigheter med närhet till havet eller fastigheter i de centrala delarna av stadskärnan är generellt högre än på andra platser. LÄS MER

 4. 4. Är du blind eller?! : synskadades upplevelse av kollektivtrafikens tillgänglighet i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Fredrik Andreasson; Mattias Lindblad; [2019]
  Nyckelord :mobilitet; upplevd tillgänglighet; synskadad; Malmö;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att belysa hur människor med nedsatt syn upplever tillgängligheten tillkollektivtrafik i Malmö samt diskutera och problematisera det klassiska förhållningssättet gentemot begreppet tillgänglighet. Uppsatsens metod är av kvalitativ karaktär. LÄS MER

 5. 5. Hållbart Inköp : En kvalitativ studie av hur svenska möbelföretag tillämpar CSR i sitt inköpsarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emilia Bofacher; Fredrik Andreasson; [2019]
  Nyckelord :Purchasing; Sustainable supply chain; CSR; logistik; inköp;

  Sammanfattning : Hållbarhet är idag ett aktuellt ämne som har influerat många industrier och logistikstrukturer. Syftet med denna rapport är att studera hur inköpsfunktionen inom möbelbranschen kan bidra till att öka den hållbara utvecklingen inom företag och därmed påverka den hållbara utvecklingen i samhället. LÄS MER