Sökning: "Fredrik Andreasson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Fredrik Andreasson.

 1. 1. Hållbart Inköp : En kvalitativ studie av hur svenska möbelföretag tillämpar CSR i sitt inköpsarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Fredrik Andreasson; Emilia Bofacher; [2019]
  Nyckelord :Inköp; Hållbar försörjningskedja; CSR;

  Sammanfattning : Hållbarhet är idag ett aktuellt ämne som har influerat många industrier och logistikstrukturer. Syftet med denna rapport är att studera hur inköpsfunktionen inom möbelbranschen kan bidra till att öka den hållbara utvecklingen inom företag och därmed påverka den hållbara utvecklingen i samhället. LÄS MER

 2. 2. Avgörande faktorer vid investering av fastigheter i Hyllie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrik Grönvall; Linnea Råbratt; Carl Andreasson; [2019]
  Nyckelord :Exploatering; Fastigheter; Hyllie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkat fastighetsföretags beslut att exploatera i ett nytt geografiskt område som Hyllie. Priset på fastigheter med närhet till havet eller fastigheter i de centrala delarna av stadskärnan är generellt högre än på andra platser. LÄS MER

 3. 3. Hållbart Inköp : En kvalitativ studie av hur svenska möbelföretag tillämpar CSR i sitt inköpsarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emilia Bofacher; Fredrik Andreasson; [2019]
  Nyckelord :Purchasing; Sustainable supply chain; CSR; logistik; inköp;

  Sammanfattning : Hållbarhet är idag ett aktuellt ämne som har influerat många industrier och logistikstrukturer. Syftet med denna rapport är att studera hur inköpsfunktionen inom möbelbranschen kan bidra till att öka den hållbara utvecklingen inom företag och därmed påverka den hållbara utvecklingen i samhället. LÄS MER

 4. 4. Luftrenhet vid uppdukning inför infektionskänslig kirurgi. En mätteknisk studie

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Markus Andreasson; Fredrik Mattsson; Kevin Walian; Linnea Lundblad; [2017]
  Nyckelord :Infektionsrisk; kontamineringskontroll; luftflöde; säkerhetsventilation; postoperativa;

  Sammanfattning : I samband med kirurgiska ingrepp finns en överhängande infektionskänslighet därrisken att patienten drabbas av en infektion efter ingreppet är 2–5%. Arbetet för attreducera risken för postoperativa infektioner bör alltså tas på allvar men är samtidigten komplex och svåranalyserad fråga där många faktorer inverkar. LÄS MER

 5. 5. Affärssystemets påverkan på ekonomistyrningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Fredrik Andreasson; Peter Gunnarsson; [2014]
  Nyckelord :internredovisning; Financials; management accounting; ERP-system; Ekonomistyrning; affärssystem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under det senaste decenniet har det blivit allt vanligare att implementeraaffärssystem i organisationer. Det kan idag ses som en förutsättning för att organisationer skalyckas med sin verksamhet. Det finns i huvudsak två sätt att implementera ett affärssystem. LÄS MER