Sökning: "Fredrik Appelqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredrik Appelqvist.

 1. 1. Aktievärdering : En empirisk undersökning med momentumstrategi under åren 2002-2011 på Stockholmsbörsen Large Cap

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Fredrik Appelqvist; Åsa Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Momentumstrategi; investeringsmodell; aktievärdering; effektiv marknad; Stockholmsbörsen.; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Aktievärdering – En empirisk undersökning med momentumstrategi under åren 2002-2011 på Stockholmsbörsen Large Cap. Författare: Fredrik Appelqvist och Åsa Nilsson Handledare: Anders Wrenne Institution: Blekinge Tekniska Högskola Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng Syfte: Utifrån ett investerarperspektiv är syftet med uppsatsen att undersöka om det varit möjligt att uppnå överavkastning på Stockholmsbörsen, Large Cap under åren 2002-2011. LÄS MER

 2. 2. Bättre service och de senaste modetrenderna till ett lågt pris : är en personal shopper tjänst bra att införa på Gina Tricot?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :ELINOR GRANATH; ERIKA OREHEIM; [2011]
  Nyckelord :personal shopper; kundbeteende;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöker vi om en personal shopper tjänst är bra att införa i en modekedja med en bred målgrupp inom lågprissegmentet. Vi samarbetar med Gina Tricots huvudkontor där vi ska utveckla tjänsten tillsammans med Fredrik Appelqvist, retail ansvarig på Gina Tricot. LÄS MER