Sökning: "Fredrik BAnke"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Fredrik BAnke.

 1. 1. Bör HD pröva HD? – Om prövningsordningen för frågor om resning och domvilla i mål avgjorda av Högsta domstolen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Banke; [2022]
  Nyckelord :rättsvetenskap; civilprocessrätt; processrätt; EU-rätt; jäv; resning; domvilla; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett avgörande av Högsta domstolen kan endast angripas genom extraordinära rättsmedel. När Högsta domstolen får in en ansökan om resning eller klagan över domvilla i ett mål avgjort av Högsta domstolen är det som utgångspunkt andra justitieråd i domstolen än de som avgjorde det aktuella målet som prövar huruvida grund finns för att bevilja en sådan ansökan eller klagan. LÄS MER

 2. 2. Svea hovrätts bristande hantering av det konventionsrättsliga besittningsskyddet i artikel 8 EKMR - En problematisering i förhållande till artikel 6(1) EKMR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Banke; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; processrätt; hyresrätt; hyreslagen; 12 kap. JB; Europakonventionen; EKMR; ECHR; ECtHR; Europadomstolen; artikel 6 1 ; artikel 8; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I RH 2014:45 prövade Svea hovrätt för första gången frågan om hur bostadshyresgästers åberopande av rätten till respekt för hemmet enligt artikel 8 EKMR ska hanteras som grund mot uppsägning av ett hyresavtal. Hovrätten konstaterade att en hyresgäst som hyr sin bostad har en mer begränsad rätt till hemmet och föll sedan tillbaka på hyreslagens skälighetsbedömning. LÄS MER

 3. 3. Tankesmedjor och Agendasättande – En fallstudie av tankesmedjan Katalys klassprojekt våren 2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Banke; [2019]
  Nyckelord :think tanks; agenda-setting; media logic; Katalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Think tanks are a growing phenomenon in Western Europe. The majority of them possess a clear political agenda and their main goal is to spread their ideas and influence the public discourse as well as decision makers to subscribe to their ideology. This is normally done through gaining the attention of the media. LÄS MER

 4. 4. What can the state do? Creating social capital in civil society

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Banke; Hjalmar Haglund; [2018]
  Nyckelord :social capital; social trust; civic culture; governance; Antanas Mockus; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to give suggestions on how states can generate social capital in civil society. This is done by comparing the established literature on the topic with the unconventional approach implemented by Antanas Mockus, former mayor of Bogotá. LÄS MER