Sökning: "Fredrik Beiertz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredrik Beiertz.

 1. 1. Provrigg för brandpost

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fredrik Beiertz; [2018]
  Nyckelord :Konstruktion; Provrigg; Brandpost; Packning; O-ring;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts med hjälp av en litteraturstudie av elastomertätningar samt en fallstudie på företaget Thisab -Torshälla industrisvets AB. Företaget legotillverkar och svetsar ihop produkter åt andra företag samt har ett eget sortiment av brand- och spolposter som de själva producerar och monterar med hjälp av ett ventilhus från utomstående leverantör. LÄS MER

 2. 2. Modulär Elbilsvärmare

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fredrik Beiertz; [2018]
  Nyckelord :modulär värmare; elbilsvärmare; motorvärmare;

  Sammanfattning : ABSTRACT   This thesis work consists of a case study of a fluid heater, containing both qualitative and quantitative elements. The project was carried out at Calix, a company working with different heating solutions for vehicles. LÄS MER