Sökning: "Fredrik Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Fredrik Bengtsson.

 1. 1. En utredning om statens möjligheter att få ersättning för ideella miljövärden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Lindrén; [2019]
  Nyckelord :Skadestånd; miljörätt; ideella miljövärden;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att reda ut det allmännas möjlighet till ersättning för skadade miljövärden av ideell karaktär enligt gällande rätt. Fokuset har legat på möjligheter att få ut skadestånd för de ideella värdena. LÄS MER

 2. 2. Kostnadsbesparing med avseende på energieffektiviserande åtgärder med avgränsning till fönsterbyte och tilläggsisolering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Fredrik Svensson; Johan Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Energy savings; Energy-efficient measures; Transmission; Additional insulation; Window changes; Payback; Energibesparing; Energieffektiva åtgärder; Transmission; Tilläggsisolering; Fönsterbyte; Återbetalningstid;

  Sammanfattning : Sammanfattning 2017 års medelpris för el hamnade på cirka 30 öre per kWh. Det är åtta procent högre än för 2016 och hela 32 procent högre än 2015, då elpriset var väldigt lågt. 2017 års elpris är det högsta sedan 2013. LÄS MER

 3. 3. Att sätta ett varumärke i rörelse genom att animera en logotyp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Kasper Bengtsson; Fredrik Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Animerad logotyp; rörlig grafik; motion graphics; logotyp; animation;

  Sammanfattning : Denna studie syftar att undersöka hur en svensk inkubators statiska logotyp skulle kunna animeras utifrån dess varumärkes värdeord; inspirerande, inkluderande och utvecklande. Dessutom syftar den att identifiera hur en animation av en logotyp påverkar tolkningen av en verksamhets varumärke. LÄS MER

 4. 4. Kostnadsbesparing med avseende på energieffektiviserande åtgärder med avgränsning till fönsterbyte och tilläggsisolering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Fredrik Svensson; Johan Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Energy savings; Energy-efficient measures; Transmission; Additional insulation; Window changes; Payback; Energibesparing; Energieffektiva åtgärder; Transmission; Tilläggsisolering; Fönsterbyte; Återbetalningstid;

  Sammanfattning : Linnéuniversitetet Sjöfartshögskolan i Kalmar Utbildningsprogram:                                                                          Drift- och underhållsteknik Arbetets omfattning:                                                                         Självständigt arbete om 15 HP Titel:                                                                     Kostnadsbesparing med avseende på energieffektiviserande åtgärder med avgränsning till fönsterbyte och tilläggsisolering. Författare:                                                                                             Fredrik Svensson och Johan Bengtsson Handledare:                                                                                          Henrik Wärnberg   Sammanfattning 2017 års medelpris för el hamnade på cirka 30 öre per kWh. LÄS MER

 5. 5. Procedural Generation of a 3D Terrain Model Based on a Predefined Road Mesh

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Jonas BjarneGraul Sagdahl FredrikGelotte MatildaBurhöi Bengtsson Andersson; Kim Berger; Sebastian Kvarnström; [2017-08-10]
  Nyckelord :Procedural generation; Unity; Virtual Testing Environments; Radial Basis Function Interpolation; ;

  Sammanfattning : This thesis studies procedural generation as a method for generating a realistic terrain model, that will beused as a part of a virtual environment for testing the cameras of autonomous vehicles. The project wasdone in collaboration with Volvo Cars, and resulted in software that was able to generate a terrain modelwith only a mesh representing a road as input according to the customer’s requirements. LÄS MER