Sökning: "Fredrik Berggren"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Fredrik Berggren.

 1. 1. Säsongskortshypen - en guldgruva för fotbollsklubbar : En undersökning om de motiverande faktorerna bakom köp av säsongskort hos de allsvenska Stockholmsklubbarna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hampus Viking; Fredrik Berggren Ennerfelt; [2022]
  Nyckelord :Season ticket holder; Season ticket; Motivation; Motivators; Football clubs; Football fans; Allsvenskan; Säsongskortsinnehavare; Säsongskort; Motivation; Motivatorer; Fotbollsklubbar; Fotbollssupportrar; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotbollssupportrarna i Stockholm är kända för sin entusiasm, sitt engagemang och den emotionella anknytningen de har till sina klubbar.  Syfte: Studien syftar till att med utgångspunkt ur den kärlek och lojalitet som fotbollssupportrarna till AIK, Djurgården och Hammarby har, undersöka vilka faktorer som motiverar dem till att köpa säsongskort till lagens hemmamatcher i Allsvenskan. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av tonregister för att förmedla rädsla inom spelmusik : Vid vilket tonregister är musik mest effektiv för att skapa eller förstärka en känsla av rädsla i spel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Berggren; Rickard Willners; [2020]
  Nyckelord :Musik; tonregister; rädsla; spel;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har utförts om vilken betydelse musik har inom dataspel, vad musik tillför till helhetsupplevelsen och vilka parametrar inom musiken som framkallar vissa emotionella reaktioner hos spelaren. Dock har få av dessa studier fokuserat på tonregister och dess användbarhet för att framkalla rädsla, vilket leder till denna undersöknings problemformulering. LÄS MER

 3. 3. Socialpsykiatrins tillblivelse och fortlevnad : Att lära av historien kring vårdbemötande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Chris Lundberg; Fredrik Kataja; [2020]
  Nyckelord :caregiver; client; development; psychiatry; revolution; sectorization; treatment; bemötande; klient; psykiatri; revolution; sektorisering; utveckling; vårdgivare;

  Sammanfattning : Bakgrund. Innan dess att svensk psykiatri genomgick övergripande förändringar genomsyrades mentalhälsovården av olika psykologiska teorier vilka sedermera kom till att utgöra väsentliga beståndsdelar inom den “vårdkulturella revolutionens” fundament. LÄS MER

 4. 4. Crowdfunding, innovativ marknadsföring eller marknadsföring för innovationer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Berggren; Viktor Bäckström; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; Crowdfunding; Valley of death; Kundrelationer; Kundengagemang; Aktiva Kunder;

  Sammanfattning : Två grundpelare för att ett nystartat företagande ska nå tillväxt är behovet av finansiella resurser och kunder. Båda delarna kan vara avgörande om ett företag överlever de utmanande första åren. En bredare kundbas kan leda till flera marknadsföringsfördelar vilket är ett noga studerat ämne. LÄS MER

 5. 5. Bostäder eller lokaler? : Skillnader i avkastningsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Fredrik Svensson; Kristian Ceylan; [2016]
  Nyckelord :Fastigheter; kommersiella fastigheter; bostadsfastigheter; fastighetsförvaltning; finansiell analys;

  Sammanfattning : Titel: Bostäder eller lokaler? Skillnader i avkastningsmöjligheterSeminariedatum: 2015-05-30Högskola: Högskolan i HalmstadInstitution: Akademin för Ekonomi, Teknik och NaturvetenskapNivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15hpFörfattare: Fredrik Svensson & Kristian CeylanExaminator: Eva BerggrenHandledare: Titti EliassonSidantal: 27Bilagor: 2Nyckelord: Fastigheter, kommersiella fastigheter, bostadsfastigheter, fastighetsförvaltning, finansiell analys.Frågeställning: Hur skiljer sig avkastningsmöjligheterna åt mellan bostadsfastigheter och lokalfastigheter?Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur möjligheterna till avkastning skiljer sig åt mellan bostadsfastigheter och lokalfastigheter. LÄS MER