Sökning: "Fredrik Berglin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Berglin.

  1. 1. Kreativ komplexitet i praktiken. En studie om kreativt ledarskap och kreativt strategiskapande

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emma Berglin; Fredrik Wahlberg; [2012-07-03]
    Nyckelord :Kreativitet; management; ledarskap; processtyrning; strategi; innovation;

    Sammanfattning : .... LÄS MER