Sökning: "Fredrik Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Fredrik Bergman.

 1. 1. Stabiliserade/solidifierade muddermassor bakom spont i en marin miljö

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Fredrik Bergman; Christian Ramel; [2021]
  Nyckelord :S S; stabilization; solidification; ex-situ mass stabilization; dredged material; contaminated; stress path; consolidation stress; binder; earth pressure; sheet pile; quay; water; Gävle Harbor and Oxelösund; S S; stabilisering; solidifiering; processtabilisering; muddermassor; förorenade; spänningsväg; konsolideringstryck; bindemedel; jordtryck; spont; hamn; vatten; Gävle Hamn och Oxelösund;

  Sammanfattning : Vid utvidgning av befintliga hamnar kan den relativt nya metoden stabiliserade/solidifierade (S/S) förorenade muddermassor användas i anslutning till spont. S/S metoden används för att binda föroreningarna fysikaliskt eller stänga in dem samt för att förbättra massornas hållfasthets- och deformationsegenskaper. LÄS MER

 2. 2. Strategies for mitigating foreign exchange risk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Bergman; Markus Rosén; [2021]
  Nyckelord :FX Risk; FX Exposure; FX Hedging; Cash Flow-at-Risk; Optimal Hedging Strategy; Business and Economics;

  Sammanfattning : Foreign exchange risk management is important for multinational companies since changes in exchange rates can have significant effects on financial results. Following their extensive international operations, Thule Group is one such organization. LÄS MER

 3. 3. Sigurd von Kochs okända Stjärnöga: Hur en opublicerad tonsättning av Bo Bergmans dikt genererar förslag till en ny romansmetodik för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Fredrik Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :Stjärnöga; Sigurd von Koch; Bo Bergman; Bo Wallner; Madeleine Uggla; Tonsättningsanalys; Diktanalys; Romansanalys; Analysmetod; Sånginterpretation; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Composition analysis; Poetic analysis; Swedish lied analysis; Analysis method; Vocal music learning; Educational science; Music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att presentera en analys av Sigurd von Kochs närmast okända tonsättning av dikten Stjärnöga, för att utifrån denna analys utarbeta ett förslag på en didaktisk analysmetod för den klassiska sånggenren, med inriktning mot den individuella sångundervisningen på gymnasiet. Studien utgår från musikforskaren och pedagogen Bo Wallners analysmetoder, vilka också är utgångspunkt för metodförslaget. LÄS MER

 4. 4. Self-levelling Platform Concept for a Winch-based, Single Point Absorbing, Wave Energy Converter

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Anton Bergman; Robin Eriksson; Lars-Fredrik Grahn; [2020]
  Nyckelord :Point absorbing; Self-levelling; Wave power; Winch-based; Nivellerande; Punktabsorberande; Vågkraft; Vinschbaserat;

  Sammanfattning : This report covers a bachelor thesis project to design a concept for a levelling system to a point absorbing wave energy converter that uses a winch with a chain, which has restricted capabilities to bending and thus requires a system which compensates for this. First of all, a literature study was made to see if there were any technologies that could be used, and also a wide search for information about the wave conditions in the Baltic sea were performed to find what requirements would be necessary for the concept to be able to withstand the conditions faced there. LÄS MER

 5. 5. Managing Both Assets and Change: An Examination Of Organizational Development In Private Equity Owned Portfolio Companies

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Carl Adam Ahlner; Fredrik Bergman; [2019]
  Nyckelord :Organizational Change; Organizational Development; Planned Change; Private Equity; Three-Step Model;

  Sammanfattning : Deep studies of Organizational Development in Private Equity are very rare. But Private Equity firms can be regarded as experts in Organizational Change, by continuously transforming different portfolio companies over the course of ownership. LÄS MER