Sökning: "Fredrik Björling"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fredrik Björling.

 1. 1. Tillgänglighet på kommunala bolags webbplatser : En intervjustudie om hur kommunala bolag diskuterar och arbetar med tillgänglighet på sina webbplatser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Fredrik Björling; [2020]
  Nyckelord :Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Eftersom internet får allt fler användare och webbplatser så ökar också behovet av att göra webben mer tillgänglig. Syftet med denna studie är undersöka på uppdrag från Nobox hur kommunala bolag inom Värmland diskuterar och arbetar med tillgänglighet på sina webbplatser och hur kommunala bolag jobbar samt diskuterar kring de krav som ställs i Webbdirektivet. LÄS MER

 2. 2. Hur AI diskuteras i fackpressen : Ett försök till tematisk analys av AI-artiklar på computersweden.idg.se

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Fredrik Björling; [2019]
  Nyckelord :AI; Artificiell intelligens; ComputerSweden; fackpress;

  Sammanfattning : Abstract   Artificiell Intelligens, eller AI, är ett ord som ofta nämns i datalitteraturen nu för tiden. Så har det också varit vid några tillfällen förr i datorernas historia, men då har förväntningarna inte infriats. LÄS MER

 3. 3. Enkätundersökning om studenters resvanor på KTH : Vad kan göras för att främja cyklande på och till KTH Campus Valhallavägen?

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Axel Björling; Fredrik Hillesöy; [2018]
  Nyckelord :Cycling; Survey; Student; KTH; Cykling; Enkätundersökning; Student; KTH;

  Sammanfattning : Abstract This report is a part of the project Pre-study on a proactive and integrative cycling strategy for KTH. A survey about the travel habits of KTH students to and from campus was done in collaboration with Nils Brown, employee at the SEED-institution at KTH. The results from the survey are presented in this report. LÄS MER