Sökning: "Fredrik Blomquist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fredrik Blomquist.

 1. 1. Räddningsarbeten i slutna utrymmen : En studie om hur övningar ombord förbereder besättningen för evakuering i slutna utrymmen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :David Blomquist; Fredrik Larsson; [2020]
  Nyckelord :Enclosed space; evacuation; oxygen defficient environment; accidents at sea; marine; training; drill; Slutna Utrymme; evakuering; syrefattig miljö; olyckor till sjöss; sjöfart; övning;

  Sammanfattning : Arbeten i slutna utrymmen är ett vanligt förekommande moment ombord på fartyg. Olyckor i samband med slutna utrymmen är tyvärr också vanligt förekommande. I många olycksfall så kan även de som ska hjälpa en nödställd i ett slutet utrymme drabbas av skador eller att dem i värsta fall mister livet. LÄS MER

 2. 2. Prestationsbaserade incitamentssystemets påverkan på agentkostnader

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarah Mansour; Ladan Odaway; Fredrik Persson; Darko Puljic; [2015]
  Nyckelord :Prestationsbaserade incitamentssystem; Agentteorin; Psykisk Påverkan; Adverse Learning; Mätproblem; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Prestationsbaserade incitamentssystemets påverkan på agentkostnader Seminariedatum: 2015-01-16 Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sarah Mansour, Ladan Odaway, Fredrik Persson, Darko Puljic. Handledare: Christine Blomquist Fem nyckelord: Prestationsbaserade incitamentssystem, Agentteorin, Psykisk Påverkan, Adverse Learning, Mätproblem. LÄS MER

 3. 3. Hybridstrategiers applicerbarhet inom modeindustrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Brorström; William Von Heidenstam; Ottilia Svensson; [2015]
  Nyckelord :Generic strategies; Mixed strategies; Stuck in the middle; Profitability and Fashion industry; Business and Economics;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Mixed strategies applicability in the fashion industry Seminar date: 2015-01-16 Course: FEKH19, Degree Project Undergraduate level, Business Administration,Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr) Authors: Fredrik Brorström, Ottilia Svensson, William von Heidenstam Advisor: Christine Blomquist Key words: Generic strategies, Mixed strategies, Stuck in the middle, Profitability and Fashion industry Purpose: Examine the profitability after a impact of an increased degree of differentiation on a low cost actor in the fashion industry. Methodology: The study is based on a qualitative method which has been through two case studies in fashion companies, Hennes & Maurits and Lindex. LÄS MER