Sökning: "Fredrik Blomqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Fredrik Blomqvist.

 1. 1. Konkurs på småspararnas bekostnad : Crowdfunding av fastighetsprojekt

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Fredrik Blomqvist; August Vilhelmson; [2019]
  Nyckelord :Real Estate Crowdfunding; Tessin; Bankruptcy; Crowdfunding; fastighetsprojekt; Tessin; konkurs;

  Sammanfattning : Denna rapport tar sikte på de två konkursprojekt som till viss del finansierats av småsparare viacrowdfundingplattformen Tessin. Syftet är att diskutera om och i så fall hur konkursprojekten skiljersig från lyckade bostadsprojekt som finansierats via Tessin och om det finns anledning att tycka att deinte borde ha finansierats överhuvudtaget. LÄS MER

 2. 2. DQ - Digitalt biljettsystem

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Samuel Blomqvist; Daniel Thorén; Christopher Peters; William Sjöblom; Fredrik Malmfors; André Willquist; Ludvig Westerdahl; [2018]
  Nyckelord :Digitalt biljettsystem;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att redovisa utvecklingen av ett digitalt biljettsystem som skulla användas av studentföreningar vid Linköpings universitet. Systemet utvecklas av studenter vid Linköpings universitet på uppdrag av individer representerande LinTek och StuFF, två kårer vid universitetet. LÄS MER

 3. 3. The Determinants of European Coco Spreads

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl-Fredrik Hallden; Blomqvist Blomqvist; [2016-09-21]
  Nyckelord :Contingent Convertible bonds; Cocos; Coco spreads; Hybrid Securities; Basel III; Additional Tier 1; Tier 2; Banks;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. FÖRESTÄLLNINGAR OCH INTRESSEN : En fallstudie utifrån Advocacy Coalition Framework av en lokal policyprocess om expropriation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Blomqvist; [2016]
  Nyckelord :policy; process; policyprocess; advocacy; coalition; framework; advocacy coalition framework; acf; beliefs; interests; beliefs and interests; interests and beliefs; local policy; municipality; sweden; scandinavia; compulsory acquisition of real estate; rule of law; business; trade; industry; business development; coalition formation; action; policy action; policy objectives; objectives; zero sum game; policy abstraction; realism; constructivism; policy; process; policyprocess; advocacy; coalition; framework; advocacy coalition framework; acf; påverkan; koalition; föreställningar; intressen; värderingar; beliefs; interests; sverige; realism; constructivism; lokal politik; local policy; kommunpolitik; kommun; näringsliv; expropriation; rättssäkerhet; rättsstat; fastighet; plan och bygglagen; näringslivsutveckling; näringsliv; koalitionsformering; policyagerande; action; policymål; objectives; nollsummespel; zero sum game; policyabstraktion; policyabstraction;

  Sammanfattning : This paper examines the viability of the Advocacy Coalition Framework(ACF) by applying it in a single case study. The aim is to advance the framework’s theoretical understanding of the policy process and its usefulness for analyzing local policy contexts. LÄS MER

 5. 5. Lunds domkyrkas föregångare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkeologi och antikens historia

  Författare :Fredrik Hansson; [2010]
  Nyckelord :Lunds domkyrka; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Forskarnas åsikter och rekonstruktioner av Lunds domkyrkas föregångare skiljer sig. Carl Georg Brunius, Otto Rydbeck, Sten G. Anjou, Ragnar Blomqvist, Erik Cinthio och Anders Andrén har alla olika versioner av domkyrkans föregångare och vill göra gällande att just deras är den riktiga. LÄS MER