Sökning: "Fredrik Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Fredrik Carlsson.

 1. 1. Gamified CoGNIT: cognitive assessment with added game elements : Gamification of medical examination

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Carlsson; Sebastian Vusak; [2020]
  Nyckelord :gamification; idiopathic normal pressure hydrocephalus; CoGNIT; per-formance; user experience; spelifiering; idiopatisk normaltryckshydrocefalus; CoGNIT; prestanda; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Background. CoGNIT is a computerized test battery for cognitive assessment, used in diagnosing and treating patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus (INPH). The disorder causes symptoms of dementia, among other things. Apart from other diseases with similar symptoms, like Alzheimer’s, INPH can be countered. LÄS MER

 2. 2. Elevers och lärares upplevelser av skolämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :John Eriksson; Fredrik Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Kunskapsöversikt;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att sammanställa hur elever och lärare i högstadie- och gymnasieskolor uttrycker att de upplever undervisningen i skolämnet idrott och hälsa i relation till lärande, bedömning och betygsättning. Frågeställningarna som vi har valt att utgå från är följande: Hur uttrycker elever och lärare att de upplever undervisningen i idrott och hälsa? Hur uttrycker elever och lärare att de upplever lärande i idrott och hälsa? Hur uttrycker elever och lärare att de upplever bedömning och betygsättning i idrott och hälsa? Resultatet av kunskapsöversikten är sammanställt av kvalitativa studier som baseras på nationell forskning och ger därför ett inifrånperspektiv från högstadie- och gymnasieskolor i Sverige. LÄS MER

 3. 3. VEM TRIVS BÄST? En kvantitativ studie om självskattad trivsel hos äldre på särskilt boende.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alice Hagman; Fredrik Carlsson; [2019-05-23]
  Nyckelord :Thriving; Nursing Homes; Aged;

  Sammanfattning : Bakgrund Genom livet genomgår människan en mängd transitioner, vilket kan resultera i ett förändrat aktivitetsmönster. Det kan leda till att människan måste omvärdera eller förändra hur de förhåller sig till de vanor, rutiner och roller som funnits innan transitionen. LÄS MER

 4. 4. The Subnational Level's Attempts to Influence EU Policy

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrik Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Multi-level Governance; Lobbying EU-policy; Regionalization; Europeanization; Informal Regionalism; New Regionalism;

  Sammanfattning : Micro-regions have gained an increasing awareness of their potential in global politics, an illogical development that have yet to be explained. In this study, we hypothesize that there is a trend where regions attempt to lobby EU-policy, and explore the role of regions, and their channels to Brussels: how they look today, and how they have changed over time. LÄS MER

 5. 5. AlphaZero to Alpha Hero : A pre-study on Additional Tree Sampling within Self-Play Reinforcement Learning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Carlsson; Joey Öhman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In self-play reinforcement learning an agent plays games against itself and with the help of hindsight and retrospection improves its policy over time. Using this premise, AlphaZero famously managed to become the strongest known Go, Shogi, and Chess entity by training a deep neural network from data collected solely from self-play. LÄS MER