Sökning: "Fredrik Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Fredrik Carlsson.

 1. 1. VEM TRIVS BÄST? En kvantitativ studie om självskattad trivsel hos äldre på särskilt boende.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alice Hagman; Fredrik Carlsson; [2019-05-23]
  Nyckelord :Thriving; Nursing Homes; Aged;

  Sammanfattning : Bakgrund Genom livet genomgår människan en mängd transitioner, vilket kan resultera i ett förändrat aktivitetsmönster. Det kan leda till att människan måste omvärdera eller förändra hur de förhåller sig till de vanor, rutiner och roller som funnits innan transitionen. LÄS MER

 2. 2. The Subnational Level's Attempts to Influence EU Policy

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrik Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Multi-level Governance; Lobbying EU-policy; Regionalization; Europeanization; Informal Regionalism; New Regionalism;

  Sammanfattning : Micro-regions have gained an increasing awareness of their potential in global politics, an illogical development that have yet to be explained. In this study, we hypothesize that there is a trend where regions attempt to lobby EU-policy, and explore the role of regions, and their channels to Brussels: how they look today, and how they have changed over time. LÄS MER

 3. 3. Identifying customer value in the new 5G ecosystem : A case study on Ericsson

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :William Carlsson; Fredrik Lidemyr; [2019]
  Nyckelord :Customer value; Actor; Co-creation; Ecosystem; Routines; Interactions; Non-functional differentiators; Subjective values;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to enhance the understanding of how a companies in the ICT industry can increase customer value in the new environment enabled by 5G. Furthermore, the study concretizes the interactions and experiences between different actors on the market, with focus on the subjective values, or as we call them, the non-functional differentiators. LÄS MER

 4. 4. En alternativ årsredovisning för bostadsrättsföreningar : Framtagen för att underlätta bostadsrättsköparens förståelse av finansiell information

  Magister-uppsats,

  Författare :Fredrik Andersson; Martin Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Financial literacy; financial illiteracy; lack of knowledge; lack of information; information gap; cooperative flat market; housing society.; Finansiell kunskap; finansiell okunskap; kunskapsbrist; informationsbrist; informationsgap; bostadsrättsmarknad; bostadsrättsförening.;

  Sammanfattning : Abstract A housing society’s annual report is referred as the main document in which buyers can obtain information about the housing society’s financial position. However, previous research shows that households find it difficult to understand the financial information in an annual report. LÄS MER

 5. 5. The effect of blockchain related corporate name changes on stock prices : An investigation into the creation of cumulative abnormal returns following a blockchain related corporate name change

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Christopher Carlsson; Fredrik Danielsson; Christoffer Svensson; [2018]
  Nyckelord :Cryptocurrency; Blockchain; Corporate name changes;

  Sammanfattning : Investments in cryptocurrencies have generated extraordinary returns and the interest in cryptocurrencies and blockchain technology from the public, companies, investors, and news media has increased substantially in the past years. This has led certain corporations to change the strategic direction towards blockchain technology, as well as changing the corporate name to reflect an association and these name changes has created substantial increases in the price of that stock. LÄS MER