Sökning: "Fredrik Dölfors"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredrik Dölfors.

 1. 1. Characterisation of the epistatic hybrid incompatibility locus STRUBBELIG RECEPTOR FAMILY 3 in Arabidopsis

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Författare :Fredrik Dölfors; [2018]
  Nyckelord :abiotic stress; arabidopsis; co-evolution; hybrid incompatibility; receptor-like kinase;

  Sammanfattning : Populations of Arabidopsis thaliana have spread throughout temperate zones of the world and adapted to prevailing biotic and abiotic stress factors. Diverging popula-tions of Arabidopsis accessions can evolve postzygotic hybrid incompatibility (HI). LÄS MER

 2. 2. Växters effektorutlösta försvars funktionoch evolution : Ett uthålligt skydd mot patogener?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Fredrik Dölfors; [2014]
  Nyckelord :Växt-patogeninteraktion; NB-LRR; Effektorutlöst försvar; Resistens; Evolution; uthålligt försvar; samevolution; selektion; gen-för-gen; ETI; kapprustning; växt-mikrob; interaktion; R-gen; genetiska mekanismer; patogen; immunförsvar; hypersensitiv respons; HR; Oryza sativa; Magnaporthe; grisea; oryzae; positiv selektion; negativ frekvensberoende selektion; resistensgen; Pi-ta; Avr;

  Sammanfattning : Diversiteten bland gener som ger resistens (R) mot infektionssjukdomar är mycket stor i växtriket, särskilt i den effektorutlösta klassen av försvaret. Denna artikel beskriver interaktioner mellan växters effektorutlösta fösvar och patogeners effektorproteiner och undersöker evolutionära och genetiska mekanismer för uppkomsten av ny resistens. LÄS MER