Sökning: "Fredrik Edström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Fredrik Edström.

 1. 1. "Så det inte bara blir någon form utav barnvakt" : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattning om film som pedagogiskt verktyg i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Fredrik Edström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Human Interaction in 3D Manipulations : Can sonification improve the performance of the interaction?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Viking Edström; Fredrik Hallberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this report the effects of using sonification when performing move- ments in 3D space are explored. User studies were performed where partic- ipants had to repeatedly move their hand toward a target. LÄS MER

 3. 3. Hur konkurrenskraftig är JAS 39 Gripen? : JAS 39C/D-systemets användbarhet i Irregular Warfare

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Carl-Fredrik Edström; [2008]
  Nyckelord :JAS 39 Gripen; Stridsflygplan; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2006-2008; Uppsatser;

  Sammanfattning : Karaktären på krig har genom historien förändrats. Andelen konventionella krig har de sista 25åren utgjort mindre än en tiondel av det totala antalet väpnade konflikter globalt. Ettsamlingsbegrepp som inkluderar bl.a. LÄS MER

 4. 4. Användbarhet hos standardsystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

  Författare :Mattias Drejby; Fredrik Edström; [2002]
  Nyckelord :Systemutveckling; Användbarhet; Standardsystem;

  Sammanfattning : .... LÄS MER