Sökning: "Fredrik Ericson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Fredrik Ericson.

 1. 1. Hejdå revision, hejdå redovisningskvalitet? : En kvantitativ studie om frivillig revision och redovisningskvalitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Johannes Ericson; Amanda Morin; Fredrik Nordin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Finding a path through a crystal. Theoretical modelling of ionic conductivity.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Fredrik Ericson; [2013]
  Nyckelord :teoretisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Ionic conductors have seen increased use over time. These are found in ion detectors, gas detectors and supercapacitors but finds special use in fuel cells and solar cells. Some ionic conductors are not only used as a conductor, but finds uses as insulators, ceramic blades or even as a diamond simulant. LÄS MER

 3. 3. Ålders- och könsskillnader i uppfattningar om tand- och allmänhälsa: en attitydundersökning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fredrik Ericson; [2012]
  Nyckelord :HBM; Tandhälsa; allmänhälsa; uppfattad allvarlighetsgrad; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tandhälsobeteende styrs till viss del av attityder. Därför undersöktes attityder genom en enkätundersökning med 218 medverkande (studenter n=159, seniorer n 58) med ett bekvämlighetsurval. Svarsfrekvens 76,6%. LÄS MER

 4. 4. Varför blir revisorn stämd? : Ur revisionsprofessionens perspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Ericson; Charlotte Hedlund; [2010]
  Nyckelord :Förväntningsgap; revisorns oberoende; försäkringshypotesen; revisionsmisslyckande; stämningsansökan mot revisorn; revisorns skadeståndsansvar; Big Four;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har flertalet stämningar riktade mot revisionsbyråer fått medialt utrymme. I media och i den akademiska debatten framkommer olika anledningar till varför revisorn har blivit stämd, vilka kan kopplas till teorier inom revision och den problematik som är knuten till yrket. LÄS MER

 5. 5. Redovisning av effektiv skatt : En kvantitativ studie av koncernerna på Stockholmsbörsens Large Cap-lista

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Ericson; Charlotte Hedlund; [2009]
  Nyckelord :Effektiv skatt; IAS 12; redovisning; upplysningar;

  Sammanfattning : Sedan 
de
 internationella 
redovisningsstandarderna 
infördes 
2005 
har 
redovisningen 
av 
inkomstskatt 
blivit 
mer 
transparent. 
Företagens 
omgivning 
ställer 
allt 
högre 
krav 
på 
att 
intressenterna 
skall 
förses 
med 
upplysningar 
gällande 
vad 
som 
påverkar 
deras 
inkomstskatt. LÄS MER