Sökning: "Fredrik Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden Fredrik Eriksson.

 1. 1. Self-levelling Platform Concept for a Winch-based, Single Point Absorbing, Wave Energy Converter

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Anton Bergman; Robin Eriksson; Lars-Fredrik Grahn; [2020]
  Nyckelord :Point absorbing; Self-levelling; Wave power; Winch-based; Nivellerande; Punktabsorberande; Vågkraft; Vinschbaserat;

  Sammanfattning : This report covers a bachelor thesis project to design a concept for a levelling system to a point absorbing wave energy converter that uses a winch with a chain, which has restricted capabilities to bending and thus requires a system which compensates for this. First of all, a literature study was made to see if there were any technologies that could be used, and also a wide search for information about the wave conditions in the Baltic sea were performed to find what requirements would be necessary for the concept to be able to withstand the conditions faced there. LÄS MER

 2. 2. Var går gränsen för dåliga affärer? - En undersökning av rekvisitet ”inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget” i 17 kap. 1 § 1st. p 4 aktiebolagslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Eriksson Oppliger; [2020]
  Nyckelord :Associationsrätt; aktiebolagsrätt; förtäckta värdeöverföringar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis covers the topic of how to distinguish poor business practices from undervalued transactions. The topic of undervalued transactions has been extensively debated in the Swedish jurisprudence, which has resulted in the development of two different methods for determining the commercial nature of a transaction. LÄS MER

 3. 3. Omdimensionering av instrument för mätning av vindhastighet

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fredrik Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The ever-growing demand for renewable energy leads to an increased need for innovation in the green energy sector. One of the available alternatives, wind power, have seen a global increase in usage with few signs of slowing down. To increase the efficiency of individual turbines, correct placement is crucial. LÄS MER

 4. 4. Okonventionell penningpolitik och nettoutdelningar : En kvantitativ studie på amerikanska börsnoterade företag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :John Eriksson; Fredrik Lindström; [2020]
  Nyckelord :okonventionell penningpolitik; kvantitativa lättnader; nettoutdelningar; aktieåterköp; utdelningar; investeringar; belåning; malinvestments; signaleringshypotesen; fria kassaflödeshypotesen; moral hazard.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Daniel Norgren, en fallstudie om musikaliska kännetecken

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Fredrik Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Daniel Norgren; fallstudie; musikanalys; låttext; musikaliska kännetecken; blues; ballad;

  Sammanfattning : I det moderna musiksamhället, som jag i hög grad upplever präglas av elektronisk dansmusik, har de traditionella musikgenrerna som blues, jazz och soul allt som oftast hamnat något i skuggan. Men det finns artister som lyckats bygga en karriär inom de traditionella genrerna, både nationellt och internationellt och en av dessa är Daniel Norgren. LÄS MER